links/contact

bestuur

contact

links

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 
www.noordbarge.info plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com
Bankrekening NL85ABNA0502842180

Voorzitter
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tenuyl@wxs.nl
0591 616024

Secretaris:
Sikko Boelema             

Penningmeester
Evelien van Eken
Achter het Kanaal 18
info@vanekenadministratie.nl
0591 632449

Leden en hun taken

Janneke Luikens: ledenadministratie
Stroetweg 5
jannekeluikens@gmail.com
06 22504856


Lagon Jeuring: Stoetbakken

Elgar Feddema: verkeer

Klaas van der Meulen: Sociaal

Erna de Jonge en Sisca Boonstra : WMO