historische commissie

Algemeen

Donateur

oproep

nieuwsbrieven

2017: 01 02 03 04
2016: 01 02 03 04
2015: 01 02 03 04
2014: 01 02 03 04
2013: 01 02 03 04
2012: 01 02 03 04
2011: 01 02 03 04
2010: 01 02 03 04
2009: 01 02 03 04
2008: 01 02 03  

2007

2006

2005

activiteiten

inloopmiddag 2014

inloopmiddag 2013

Oproep:
Op zoek naar het verleden

Foto's  Historische wandeling 2011

inloopmiddag 2010

10-april herdenking 2009

Historische wandeling 7-6-'08

Reunie '05

Bevrijders '05


Nieuwsbrief van de Historische Commissie Noordbarge Nummer 2 - 2009

Historische Wandeling 2009

Dit jaar gaat de historische wandeling door en over het gebied tussen het kanaal en het bos. De geschiedenis van dit gebied is aanmerkelijk jonger dan de geschiedenis van het oude esdorp. Aan het begin van de 19e eeuw nog woest en ledig. Er stond geen enkel gebouw en ook waren er weinig particuliere eigendommen.
Daarom heeft het kadaster in 1832 voor dit gebied geen gedetailleerd minuutplan ge-maakt. Wel werd op deze kaart rond 1860 het Oranjekanaal ingetekend. De contouren van het latere Noordbargerbos waren in het landschap vaag waar te nemen. In 1880 stonden er al zeven woningen langs de Ermerweg en tien verspreide woningen Achter het Kanaal. De overige wegen waren vrij van bebouwing. In dit dorpsdeel staan nu ruim negentig woningen, enkele be-drijven en een school. De loop van het huidige wegenpatroon is gevormd door het Oranjekanaal.


Op zaterdag 22 augustus 2009 staat dit gebied tijdens de jaarlijkse inloopmiddag van de Historische Commissie Noordbarge centraal. In vele opzichten is "Achter 't Kanaol" uniek. Vanaf 14.00 uur wordt de unieke geschiedenis door leden van de HC Noordbarge toegelicht bij de presentatie van oude en recente kaarten en foto's. De historische wandeling begint om 15.00 uur op het stört bij de schuren van Harms Transport. Tijdens de wandeling is er volop gelegenheid voor het uitwisselen van oude en sterke verhalen. Voor het welslagen van de wandeling werken Jantje Janssens, Hans Kruit, Henk Venema, Johannes Freriks, Jan Meringa, Jan de Vin en Jan Uneken met de leden van de commissie mee. De meesten van hen zijn "Achter 't Kanaal" geboren en getogen. Tijdens het uitzetten van de route was het al bijzonder gezellig. De presentatie vindt plaats in de kantine van het Terra College aan de Huizingsbrinkweg 9 te Noordbarge. Iedereen is daar welkom vanaf 13.30 uur en de koffie staat klaar.

Schoolfeest
In augustus 1945 was er een schoolfeest in Noordbarge. Als grote attractie mochten de kinderen op een vrachtwagen en werden ze door het dorp gereden. Op de foto zijn Ep Jipping, John Freriks, Henk Zwiers, Hendrik Venema en Jan Struik zichtbaar (inzender H. Zwiers). Dat is de letterlijke tekst onder deze schitterende foto uit een later krantenbericht over de eerste zomer na de bevrijding. Dat de vrachtauto van het destijds vanuit Noordbarge opererende vrachtwagenbedrijf van Hendrik Zwiers is duidelijk. Op de schotten was door Hendrik Zwiers zelfs reclame voor zijn bedrijf aangebracht. We veronderstellen dat het een GMC is. Zo niet dan horen we dat graag. Tegenwoordig timmert Coevorden aan de weg als transportstad van Zuidoost-Drenthe. In de jaren vijftig zou men veel concurrentie vanuit "Urk" in Noordbarge hebben ondervonden. In die jaren waren Hendrik Zwiers, Thé Ensing, Krikken, de Gebroeders Harms, Kootstra en niet te vergeten Fokke Kalk nog volop actief in de transportwereld. Wat we absoluut niet weten is op welke plek deze foto precies is genomen in Emmen. Het huis rechts, vermoedelijk een winkel, is van een unieke schoonheid. Bij de fraai sym-metrisch vormgegeven gevel is zeer veel aandacht besteed aan de raampartij op de bovenverdieping. Dat raam is ovaal van boven. Dat kwam niet zo vaak voor. Misschien helpt ons dat. Verder is de verplichte rijrichting op de achtergrond kenmerkend te noemen voor deze plek. Ook valt op dat de huizen hier dicht bij elkaar staan. Reacties graag richten aan Henk Jeurink [626728 of henk.jeurink@online.nl

Verjaardagskalender
Deze verjaardagskalender is voor € 7,50 verkrijgbaar bij Harrie en Geesje Gerrits, Noordbargerstraat 67, 7812AA Emmen, tel. 640263. De kalender bestaat uit vijftien oude foto's van alle delen van Noordbarge. 'Herinneringen aan vroegere tijden' is de ondertitel van deze fraai vormgegeven verjaardagskalender Die belofte wordt meer dan waargemaakt. Bij elke foto is een uitgebreide toelichting gemaakt. Zo worden we volledig bijge-praat over 'het inhalen' (zaodbulten/korenmijten) en de historie van het Oranjekanaal. Het is te veel om op te noemen. Het is een leerzame en unieke kalender. Ook uitermate geschikt als cadeau. De opbrengst komt ten goede aan het vastleggen van de historie van Noordbarge

Tenslotte
Mocht u nog iets in de kast hebben over Noordbarge waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263]. We rekenen op alle donateurs zaterdag 22 augustus vanaf half twee 's middags.