historische commissie

Algemeen

Donateur

oproep

nieuwsbrieven

2017: 01 02 03 04
2016: 01 02 03 04
2015: 01 02 03 04
2014: 01 02 03 04
2013: 01 02 03 04
2012: 01 02 03 04
2011: 01 02 03 04
2010: 01 02 03 04
2009: 01 02 03 04
2008: 01 02 03  

2007

2006

2005

activiteiten

inloopmiddag 2014

inloopmiddag 2013

Oproep:
Op zoek naar het verleden

Foto's  Historische wandeling 2011

inloopmiddag 2010

10-april herdenking 2009

Historische wandeling 7-6-'08

Reunie '05

Bevrijders '05


Nieuwsbrief van de Historische Commissie Noordbarge Nummer 2 - 2010

Acte van Scheiding 1861 (slot)       

De oude school op de grote brink van Noordbarge had op 28 mei 1861 niet te klagen over belangstelling. Die middag moesten er handtekeningen worden gezet voor het aan snee brengen van de vervening aan de noordoostzijde van Nieuw-Amsterdam. In de beide vorige nieuwsbrieven besteedden we aandacht aan een groot deel van de eigenerfde boeren of hun "gemagtigden" uit Noordbarge. Zo weten we nu meer over Jannes Garming en Luchien Strating. Bevat de huisnaam "Straoting Berend" geen geheimen meer voor ons. Jan Hoving woonde toen op de plek waar Lien Weggemans geboren en getogen is. Over de uit het Duitse Laar komende Klaas Ensink kan een boek worden geschreven. Lucas Ubbing kwam uit de Baxhoek. In die jaren had zijn familie daar veel bezittingen gekregen door fortuinlijk introuwen van zijn vader Hendrik Ubbing bij de familie Baks. Nog niet aan de beurt kwamen Hendrik Everts, Roelof Evenhuis, Henderikus Haasken en Geert Nijhoff [volgens de acte met één f].

De familie Everts hadden meerdere eigendommen in Noordbarge. Volgens het kadaster bezaten ze in 1832 een boerenhof in de Baxhoek op de plaats waar nu de woning van de familie Moes staat. In 1880 was dit perceel in gebruik als weiland. De familie Everts had de oude boerderij van de familie Huizing aan de zuidkant van de grote brink overgenomen (zie kaartje). In de negentiende eeuw liep er een weggetje tussen de Baxhoek en de toegang naar de voormalige LAS. Aan de zuidkant van deze verbindingsweg lag de Rabberssloot. Deze sloot is nog zichtbaar in het landschap. Die naam duidt eveneens op bewonersgeschiedenis van de
familie Rabbers in de in 1832 door de familie Everts bewoonde Saksische boerderij.

Hendrik Everts was gemachtigd voor 8 16/21 koeweide. Hendrik Everts was geboren op 18 april 1809. Op die meidag in 1861 was hij getekend door het leven. Hij was in ondertrouw met Margien Weerman en hun huwelijk zou plaatsvinden op 3 juni 1861. Volgens de acte vertegenwoordigde Hendrik Everts zijn minderjarige kinderen Evert en Willem. Evert was geboren op 6 september 1839. Evert is een zoon uit zijn 1e huwelijk met Trientien Betting. Dit huwelijk was op 27 juni van dat jaar gesloten. Zeventien dagen na de geboorte van Evert is zijn moeder vermoedelijk aan kraamvrouwenkoorts gestorven. Willem Everts [17-11-1854] is een kind uit zijn 3e huwelijk met Aaltien Lubbers. Tussendoor was Hendrik nog enkele jaren getrouwd met de zuster van Aaltien, Geertien Lubbers. Dat kortstondige huwelijk bleef kinderloos. Met Aaltien Lubbers had hij twee dochters die maar kort hebben geleefd. We kunnen ons voorstellen dat Hendrik Everts die middag de kop vooral bij zijn vierde huwelijk had. Het huwelijk met Margien Weerman bracht meer geluk. Maar liefst drie dochters en één zoon.
Roelof Evenhuis was gehuwd met Hindrika Lipman. Roelof kwam uit Noordsleen, waar hij op 26 juni 1826 was geboren. Hij was gerechtigd voor negen koeweiden. Roelof was op 28 mei 1861 24 jaar. Hij was toen vader van de dertien maanden oude zoon Jan. Jan was genoemd naar Jan Lipman. Vermoedelijk woonden ze in de boerderij van zijn schoonouders Jan Lipman en Jantien Strating. Deze boerderij stond op de plek waar later de familie Hendrikus Haasken [naast de LAS] woonde. In die jaren stond hier een oude boerenhof. Het achterste gedeelte [eszijde] werd bewoond door zijn schoonouders. Roelof bewoonde het naar de weg gekeerde deel van het pand met de deel. De baander stond nml. met 'de kont naor de straot'. Roelof en Hindrika kregen één dochter en drie zonen.

Henderikus Haasken moest twee handtekeningen zetten die middag. Hij was gemachtigd door Hillechien IJken, weduwe van Hendricus Lipman, uit Weerdinge [9 koeweiden] en hij vertegenwoordigde zichzelf en een deel [zestien koeweiden] van de familie Haasken [Jan, Roelfien, Gerhardus, Willem en Jantien] en Boelken Haasken [Johannes en Roelof]. Henderikus was eerder getrouwd met Grietien Knegtering. Op 30 april 1859 trad hij in het huwelijk met Anna Lipman. Ze kregen drie kinderen, twee jongens Johannes en Hindrikus en één dochter Hillegien. In 1880 woonde Henderikus in een nieuwe boerderij naast de LAS. Waar hij in 1861 verbleef weten we niet precies. Vermoedelijk dreef hij zijn boerenbedrijf vanaf de plaats waar nu het nieuwe huis van Koos Salomons staat. We staan zoals altijd open voor suggesties. Over waar deze Willem Haasken woonde tasten we in het duister. Gerardus Haasken woonde later in de boerderij van Harm Schutrups bij de oude scheperij. Roelof Boelken Haasken woonde aan de Kruis-straat langs de grote brink. [zie foto] Deze prachtige boerderij is in de jaren dertig van de vorige eeuw vervangen door 4 woonhuizen.


Geert Nijhof [4 koeweiden] was mondeling gemachtigde van Albertien Nijhof, Jan Pepping en Fenna Nijhof, Harm Nijhof, Jan Nijhof, Gerrit Nijhof en Hendrik Nijhof, allen den landbouw uitoefende en wonende te Noordbarge. Geert Nijhof was geboren op 21-09-1821. In 1861 was hij nog vrijgezel. Pas op 7 mei 1863 trouwde hij met de tien jaar jongere Aaltien Betting. Ze kregen zes zonen. Lambertus de oudste werd 87. Ze bewoonden in 1880 de boerderij waar thans de HAKA is ondergebracht. In 1880 woonde Gerrit Nijhof aan de Hogewandweg 17. Harm Nijhof woonde in de boerderij tegenover, thans als woonboerderij ingericht door de familie te Nuyl. In de stukken van de burgerlijke stand wordt deze familienaam met dubbel f geschreven [Nijhoff]

NB. Een kopie van de acte van scheiding is beschikbaar gesteld door Roelof Boelens [Readshop].

Tenslotte
Jaarlijks wordt op de tweede zaterdag van juni de Stoetbakkendag gehouden. Dit jaar vindt deze feestdag plaats op 12 juni op de grote brink. Als commissie zijn we bezig met een inloopmiddag op 2 oktober 2010 [datum onder voorbehoud]. Het onderwerp dit jaar is het Tienkamp en omgeving. We hebben het dan over de Stortweg/Kampweg en de Melkfabriek. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. Met bewoners en voormalige bewoners van het Tienkamp spitten we de geschiedenis van dit dorpsdeel uit. Wanneer u hier bij wilt helpen, neem dan contact op met Henk Jeurink. [0591 626728]

Mocht u nog iets over Noordbarge hebben waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan gerust in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263].