historische commissie

Algemeen

Donateur

oproep

nieuwsbrieven

2017: 01 02 03 04
2016: 01 02 03 04
2015: 01 02 03 04
2014: 01 02 03 04
2013: 01 02 03 04
2012: 01 02 03 04
2011: 01 02 03 04
2010: 01 02 03 04
2009: 01 02 03 04
2008: 01 02 03  

2007

2006

2005

activiteiten

inloopmiddag 2014

inloopmiddag 2013

Oproep:
Op zoek naar het verleden

Foto's  Historische wandeling 2011

inloopmiddag 2010

10-april herdenking 2009

Historische wandeling 7-6-'08

Reunie '05

Bevrijders '05

nieuwsbrief  nummer 2
Historische Commissie Noordbarge

Secretariaat: Laan van de Kwekebos 229 7823 KE Emmen
Telefoon 0591 626728
Bankrekening 502842180
Nieuwsbrief van de Historische Commissie Noordbarge Nummer 2

Onze eerste publicatie “60 jaar Bevrijding Noordbarge” is te koop bij Geesje Gerrits en bevat een schat aan gegevens en verhalen rond de bevrijding in april 1945. Het is een leuk geschenk om te geven bij bijzondere gelegenheden.

Op zaterdag 22 april 2006 organiseert de Historische Commissie een inloop(mid)dag in Noordbarge voor alle donateurs en belangstellenden. Het is de bedoeling om dan met elkaar gegevens uit te wisselen en verhalen te verzamelen en te laten zien wat allemaal nog en alweer bekend is over Noordbarge.

In de ochtend zal Radio Drenthe een uitzending verzorgen, life vanuit AOC Terra aan de Huizingsbrinkweg, van het programma Hemmeltied. Daarin natuurlijk alle aandacht voor Noordbarge, de historie en de ontwikkelingen.

In de middag zullen we veel aandacht geven aan de Boermarke. Op het programma staat een lezing door de heer ir. Roelof Garming, een deskundige op dit gebied. Kaarten van vroeger en nu zullen beschikbaar zijn, evenals andere bezienswaardigheden en documenten van de Boermarke van Noord- en Zuidbarge. We zijn druk aan het verzamelen.

Een nader uitgewerkt programma is tegen die tijd beschikbaar.

Wij hopen als leden van de Historische Commissie U dan te mogen begroeten

Binnenkort, maar zeker voor 22 april, zal de website van Noordbarge www.noordbarge.info met veel gegevens toegankelijk zijn en in het bijzonder met gegevens van de Historische Commissie.

De vorige aflevering hebben we aandacht gegeven aan Hindrikes Lipman die vanuit Dalerveen naar Noordbarge kwam om te trouwen met Fennegien Strating op 4 januari 1756.

Lipman in Noordbarge

Fennigien Strating is geboren in 1730 in Noordbarge als dochter van Pieter Strating en Swaantjen Seubers. Zij trouwde in 1756 met Hindrikes Lipman uit Dalerveen.
Fennegien behoorde tot de familie Strating, die al meer dan honderd jaar landbouw bedreef in Noordbarge. Het is dus niet verwonderlijk dat Hindrikes en Fennechien landbouwers werden in Noordbarge. De boerderij was gelegen aan de Huizingsbrinkweg 11.Ze kregen vier kinderen:
Swaendina 1758-1839 die trouwde met Jan Hendrik Beenes, uit Duitsland afkomstig;
Jantien, geboren in 1760 verder onbekend;
Aleida, geboren in 1763, verder onbekend; en
Jan, geboren in 1766 en overleden in Noordbarge in 1829.

Jan Lipman trouwde in 1808 met Jantien Strating geboren in 1789 en overleden in 1852 in Noordbarge. Over de ouders van Jantien zijn geen gegevens bekend, bij het aangeven van haar overlijden wist niemand meer wie haar ouders waren. Haar geboorte en huwelijk zijn niet apart geregistreerd. Dit is toch het uitzoeken waard.

Na het overlijden van Hindrikes heeft zoon Jan de boerderij voortgezet aan de Huizingsbrinkweg 11.
In 1807 werd de boerderij bewoond in twee delen. Het deel aan de Huizingsbrinkweg (erfnummer 112) werd bewoond door Egbert Roelofs, boer met vijf kinderen en het achterste deel (erfnummer 111) werd bewoond door Jan Lipman, keuter met 6 kinderen.
Samen met erfnummer 109, eigendom van Jans (geboren als Jannes) en zijn broer Hindrik Strating, werd bewoond door Jans Strating, boer en erfnummer 110, eigendom van Willem Lutke Vrijling en zijn broers Luichien en Jan, die werd bewoond door Geert Hindriks, boer zonder kinderen, droeg dit gehele stuk de erfnaam Strating.
Op de nummers 109 en 110 is thans AOC Terra gevestigd.

Jan Lipman en Jantien Strating kregen zes kinderen:
Fennechien geboren in 1809 trouwde in 1830 met Lambert Betting en overleed in 1872;
Aaltien 1812-1813;
Aaltien 1815-1830;
Hindrik 1818-1824;
Jan geboren in 1823 trouwde in 1845 met Jantien Houwing en overleed in 1887;
Hinderika 1825-1884 trouwde in 1855 met Roelof Evenhuis en overleed in 1884.

Jan Lipman en Jantien Houwing waren inmiddels verhuisd naar Weerdinge en kregen 3 kinderen:
Jan geboren in 1845 en overleden 27 jaar oud in 1873;
Grietien geboren in 1847 en overleden in 1848; en
Hindrik geboren in 1849 en in het zelfde jaar overleden.

Hiermee was de familie Lipman in Noordbarge verdwenen en uitgestorven.

We hebben een vraag gekregen naar de naam Lipman Haasken. Het is bekend dat Hendrikus Haasken (1823-1892) trouwde met Anne Lipman (1820-<1892). Anne was geen directe familie van Hindrikes of Jan Lipman zoals hiervoor beschreven. Maar wat dan wel?

We zoeken het uit. Bronnen www.historisch-emmen.nl  en www.drenlias.nl 

Heeft U gegevens over families en boerderijen of wilt U aandacht voor bijzondere families en omstandigheden en boerderijen laat het ons weten en help ons bij het vastleggen van de historie van Noordbarge.

U kunt donateur worden en daarmee de werkzaamheden van de Historische Commissie ondersteunen.
De bijdrage bedraagt € 10.- per jaar, meer mag ook, U ontvangt daarvoor vervolgens het programma van de Historische Commissie en onze Nieuwsbrief.
U wordt donateur door het overmaken van Uw bijdrage op rekeningnummer 502842180 van Plaatselijk Belang Noordbarge onder vermelding van ‘Donateur HC, naam, adres en woonplaats’.

Harrie Gerrits Henk Jeurink
Voorzitter Historische Commissie Secretaris

U kunt ook al vast de onderstaande strook inleveren bij ιιn van de leden van de Historische Commissie.

Naam……………………………………..Adres………………………………………….
……………………………………………… Meldt zich aan als donateur van de Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge en zal € 10,- of meer overmaken op rekeningnummer 502842180.