historische commissie

Algemeen

Donateur

oproep

nieuwsbrieven

2017: 01 02 03 04
2016: 01 02 03 04
2015: 01 02 03 04
2014: 01 02 03 04
2013: 01 02 03 04
2012: 01 02 03 04
2011: 01 02 03 04
2010: 01 02 03 04
2009: 01 02 03 04
2008: 01 02 03  

2007

2006

2005

activiteiten

inloopmiddag 2014

inloopmiddag 2013

Oproep:
Op zoek naar het verleden

Foto's  Historische wandeling 2011

inloopmiddag 2010

10-april herdenking 2009

Historische wandeling 7-6-'08

Reunie '05

Bevrijders '05


Nieuwsbrief van de Historische Commissie Noordbarge Nummer 1 - 2008

Hoe gaat het met de Historische Commissie

Onze laatste nieuwsbrief dateert al weer van april 2007. Voor en ook na die tijd heeft de Historische Commissie een turbulente periode in haar bestaan meegemaakt. Er moest worden gewikt en gewogen tussen digitaal en/of het schrijven en de stijl van een boek. Voor beide is veel te zeggen. Voor beide is ook het verzamelen van gegevens [data] nodig. Want uiteindelijk verwachten de lezers en de websitebezoekers nieuwswaardige historische feiten van het oudste dorp van Drenthe. In de samenstelling van de Historische Commissie zijn de nodige wijzigingen opgetreden. Belangrijk is dat Pieter Albers zich beschikbaar heeft gesteld voor het schrijven van het boek. Pieter heeft o.a. als auteur van het boek
"Gevangenen in het veen" terecht veel waardering ondervonden. Die ervaring wil hij inzetten voor zijn geboortedorp Noordbarge. Harrie Gerrits moet het iets kalmer aan doen. Hij moet zoveel mogelijk uit de buurt van stress blijven. Om die reden heeft hij het voorzitterschap van de Historische Commissie neergelegd. Hij is wel bereid om in afwachting van een nieuwe voorzitter deze taak waar te nemen. De commissie bestaat op dit moment verder nog uit Geesje Gerrits, Cora Zuring, Hendrik Garming, Wiebe Stavast en Henk Jeurink. Dit jaar viert Noordbarge het vijfentwintigjarig jubileum van het stoetbakken. De Historische Commissie zal ook een bijdrage aan het feestprogramma leveren. Houdt 7 juni 2008 hiervoor vrij.

Er komt een boek…

De Historische Commissie is druk bezig met het verzamelen van allerlei informatie. Het ligt in de bedoeling om adres voor adres uit te zoeken welke bewoners waar hebben gewoond en wat met hun huizen en omgeving is gebeurd. Daarvoor worden allerlei archieven geraadpleegd. Maar daar zijn we er niet mee. In o.a. DrenLias zoeken wij naar geboorten, huwelijken en overlijdens vanaf het begin van de door Napoleon in 1811 ingestelde burgerlijke stand. Sinds 1811 worden deze belangrijke gebeurtenissen vastgelegd in de zogenaamde akten van de burgerlijke stand. In verband met bescherming van de privacy zijn de akten niet openbaar tot op de dag van vandaag. Er zitten wettelijk verplichte beperkingen van open- baarheid op. Voor de geboorten zijn de akten tot 1902 in te zien, voor huwelijken tot 1922 en voor overlijdens tot 1952, dat wil dus zeggen, inclusief de periode van de Tweede Wereldoorlog.

Daarom doen we een dringend beroep op u ons te helpen met het vastleggen van bevolkingsgegevens van een groot deel van de twintigste eeuw. Van Geesje Gerrits
[tel. 0591 640263] kunt u hiervoor formulieren krijgen. Met deze gegevens vult Pieter de gegevens uit de Burgerlijke Stand tot heden aan. Het spreekt voor zich dat men tevens instemt met het eventueel publiceren van die gegevens. Daarnaast stellen we ook belang in oude foto's. Vooral foto's met mensen en de verhalen er omheen spreken enorm tot de verbeelding. Ook gaan we aandacht besteden aan de beide scholen, de melkfabriek, de landbouw en andere bedrijvigheid. In Noordbarge hebben de mensen niet alleen gewoond en gewerkt. Er was ook veel vertier. Zangvereniging Excelsior, Toneelgroep Noordbarge. Vereniging voor Volksvermaken
[Feest op het Kampie] zijn een paar levende voorbeelden van het rijke verenigings- leven in Noordbarge. Over al die zaken gaan we mensen benaderen. Maar u kunt ons enorm helpen door alvast zelf ook eens in de oude schoenendozen en trommeltjes te kijken. Harrie en Geesje Gerrits [tel. 0591 640263] zijn voor al die zaken altijd bereikbaar. Om de vaart er in te houden kunnen we nog veel vrijwilligers voor allerlei klussen gebruiken. Aarzel niet en meldt u aan bij onze secretaris.

Noordbarge 1925

klik voor vergroting

Met dank aan Marietje Jipping voor de foto en Jantje Jonkers voor de namen, kunnen we u deze keer een schitterende groepsfoto uit 1925 presenteren. Jantje Jeurink [3e van links zittend] was de moeder van Marietje. Zij woont tegenwoordig in het huis van haar grootouders Geert Jeurink en Annechien Siebring. De namen komen via Jantje van haar nicht Zwaantje Jeurink [ 3e van links staande] De loods stond ooit tussen het huis van Klompen Jan-Braam en Jan Frieling. Op de foto komt drie keer de achternaam Wijnholds voor. De Historische Commissie weet niet waar deze familie heeft gewoond. Wie helpt ons uit de droom?
 

Harrie Gerrits,
wn. voorzitter HC Noordbarge
Henk Jeurink,
secretaris HC Noordbarge