historische commissie

Algemeen

Donateur

oproep

nieuwsbrieven

2017: 01 02 03 04
2016: 01 02 03 04
2015: 01 02 03 04
2014: 01 02 03 04
2013: 01 02 03 04
2012: 01 02 03 04
2011: 01 02 03 04
2010: 01 02 03 04
2009: 01 02 03 04
2008: 01 02 03  

2007

2006

2005

activiteiten

inloopmiddag 2014

inloopmiddag 2013

Oproep:
Op zoek naar het verleden

Foto's  Historische wandeling 2011

inloopmiddag 2010

10-april herdenking 2009

Historische wandeling 7-6-'08

Reunie '05

Bevrijders '05


Nieuwsbrief van de Historische Commissie Noordbarge Nummer 2 - 2008

Historische Wandeling 7 juni 2008

De Historische Commissie doet graag mee aan het jubileumprogramma van Vijfentwintig Jaar Stoetbakken in Noordbarge. Op zaterdag 7 juni 2008 houden we een Historische Wandeling door een deel van Noordbarge. De Baxhoek en de omgeving van de Hoge Loo staan dan op het programma. Tijdens de wandeling zullen de geboren en getogen Noordbargers Berend Betting, Geert Nijhof en Jan Uneken u alle bijzonderheden over dit unieke deel van Noordbarge vertellen. De Baxhoek is een verhaal op zich. In de loop der jaren is zowel in het wegenbeloop als in de bebouwing veel veranderd. De naam van deze hoek danken we aan de familie Bax.  De Hoge Loo is een oud bewoningsgebied. Dit sterk in hoogte verschillende gebied ligt op een droge plek. Ooit schijnt hier een oude Heerweg te hebben gelopen. Ook niet onbelangrijk was de ligging aan het visrijke Bargermeer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier Romeinse vondsten zijn gedaan. Bijzonder zijn verder  de sporen van een oude leemput. Harm en Jan Frieling hebben deze put in de 19e eeuw gebruikt als grondstof voor hun steenbakkerij. In de route staat ook het geboortehuis van Geert Braam. Geert was in de jaren twintig al actief als amateur-fotograaf. Zijn familie en directe omgeving waren zijn eerste objecten voor vastlegging op de gevoelige plaat. Noordbarge mag zich heel gelukkig prijzen met deze dorpsgenoot. Want in die tijd was het hebben van een fototoestel eerder uitzonderlijk dan regel. Tenslotte brengen we een bezoek aan de Hondenwal [omgeving Het Groene Loo]. In het huisje [zie foto achterkant] in de hof van de familie Jan Scholten [nu Jan Kuilder] hebben de familie Christiaans [Berend Christ] gewoond. Berend was onbezoldigd veldwachter. Hij moest namens de Boermarke 'de streuperij' bestrijden. In 1929 is het gezin Cristiaans naar de geboorteplaats van burgemeester Cees Bijl Enkhuizen vertrokken. Volgens de bevolkingsgevens heeft hij daar zijn loopbaan als bezoldigd veldwachter voorgezet. Zijn ervaring had hij in Noordbarge opgedaan. Zo betrapte hij ooit de Noordbarge jeugd op het kappen van doelpalen in het Loobosje. In optocht met de vermeende daders naar boer Albert Huizing. Maar die was niet zo onder de indruk van deze terechtwijzing. "De jongs mugt gerust 'n paar paolen veur 't voetballen oet mien bossien halen". In dit deel van Noordbarge lag een brandgat. Hierin bevond zich een Nortonpomp. Bij brand werd hierop aangesloten. Aansluitend lopen we via de grote brink terug naar het beginpunt.

We beginnen om 13.30 uur met een kop koffie/thee [drankjes voor eigen rekening] in de kantine van het AOC Terra [VMBO-Groen] aan de Huizingsbrinkweg 9 [tel. 617344] Vanaf 14.00 uur presenteert Harrie Gerrits oude foto's van de te bezoeken dorpsdelen. Na de pauze gaan we indien nodig in groepjes de historische wandeling lopen. Mocht het honden- en katten weer worden dan zorgen we naast oude foto's ook voor recente foto's. De uitleg vindt dan tijdens de PowerPoint-presentatie plaats. We blijven echter optimistisch en gaan voor  weer waarbij ook in Noordbarge de mussen van het dak vallen. Opgave is niet nodig. We rekenen op veel deelnemers.


Hondewal 1920

Het boek…
De leden van de Historische Commissie maar ook anderen zijn druk in de weer met het verzamelen van allerlei informatie. Vooral huisbezoeken en directe benadering voor gegevens en foto's over verenigingen, huizen en hun bewoners hebben voor veel belangstelling gezorgd. We hebben of krijgen hulp van Aaltje en Jan Uneken, Kina Weerink en Kiny ten Hoor. Gerrit Zwols en Rieks Kleine Deters gaan mee naar de gemeentelijke archieven. Ook ondervinden we veel steun van de Oud Noordbargers Sienie Braam en Dientje Scholten uit de Voorde in Coevorden. Deze buurmeisjes kennen nog veel feiten en zijn scherp op gezichten. Die scherpte ontmoetten we ook bij Annie Hilbrands, Tina Zwols, Geesje Meenderman en vele anderen. In de vorige nieuwsbrief stond een foto van Geert Braam. Inmiddels heeft zijn zoon Freek uit Meppel meer foto's beschikbaar gesteld. In de collectie van de familie Lanting [Ab en Han] kwamen we ook enkele foto's van zijn hand tegen. Op zich niet zo verwonderlijk want de Lantings en de Bramen zijn verwant. Ook bereiken ons prachtige foto's van gulle schenkers, die zo enthousiast zijn dat ze zelf er op uittrekken om achter de namen van de mensen te komen. Met de zang is een groepje rond Aaf Stel, Jantje Kappe en Jantje Steenge bezig. Tenslotte zijn we via 't Aol' Volk in contact gekomen met Aaltje Fokkema. Haar ouders Geert Fokkema en Sien Siebrand kwamen beide uit Noordbarge. In de jaren vijftig waren ze met vele anderen de drijvende krachten achter de Neutrale Bejaardenclub Noordbarge. Van deze club hebben we veel authentiek materiaal in bruikleen gekregen. Mocht u nog iets in de kast hebben over Noordbarge waar u geen raad mee weet of waarover u alle kennis niet meer paraat heeft, stelt u zich dan in verbinding met ons commissielid Geesje Gerrits [0591 640263].

Noordbarge 1925
Dat was de titel bij de groepsfoto van Geert Braam in de vorige nieuwsbrief. Op onze vraag wie wist waar de familie Wijnholds woonde zijn enkele reacties binnengekomen. Rien Eding meldde dat achter de vaort in de woning van Ab Staal en naast Evert Strijks Wijnholdsen hebben gewoond. De Wijnholdsen op de foto woonden volgens Geesje Meenderman in de boerderij die op de hoek van de Oude Zuidbargerstraat/Het Groene Loo heeft gestaan. Deze ook door de familie Askes en familie Pool in de jaren vijftig afgebroken boerderij stond in de hof bij de bungalow van Alfred Cohen. De beide linden staan er nog. Verder heette Hans Jans Braam en moet Jacob Jeuring Jacob Meenderman zijn. Voor deze reacties onze welgemeende dank.
 

Harrie Gerrits,
wn. voorzitter HC Noordbarge
Henk Jeurink,
secretaris HC Noordbarge