historische commissie

Algemeen

Donateur

oproep

nieuwsbrieven

2017: 01 02 03 04
2016: 01 02 03 04
2015: 01 02 03 04
2014: 01 02 03 04
2013: 01 02 03 04
2012: 01 02 03 04
2011: 01 02 03 04
2010: 01 02 03 04
2009: 01 02 03 04
2008: 01 02 03  

2007

2006

2005

activiteiten

inloopmiddag 2014

inloopmiddag 2013

Oproep:
Op zoek naar het verleden

Foto's  Historische wandeling 2011

inloopmiddag 2010

10-april herdenking 2009

Historische wandeling 7-6-'08

Reunie '05

Bevrijders '05

nieuwsbrief  nummer 1
Historische Commissie Noordbarge

Secretariaat: Laan van de Kwekebos 229 7823 KE Emmen
Telefoon 0591 626728
Bankrekening 502842180
Nieuwsbrief van de Historische Commissie Noordbarge Nummer 1

Na de reόnie in april 2005 heeft de Historische Commissie besloten om een nieuwsbrief uit te geven die bestemd is voor onze donateurs. U als donateur maakt het mede mogelijk dat wij met enthousiasme de historie van Noordbarge kunnen vastleggen.
Het is niet alleen het vastleggen van de feiten maar ook het terugvinden van de verhalen die er achter zitten en de geschiedenis van Noordbarge zo boeiend maakt.

Er is al zoveel bekend over Noordbarge dat het lastig is om ergens te beginnen. De leden van onze commissie zij het afgelopen jaar bezig geweest met het inventariseren van de bewoners tijdens de bevrijding in 1945. Wie waren de leden van de ijsvereniging in Noordbarge? Welke boerderijen stonden in de negentiende eeuw in Noordbarge? Welke families woonden waar? Wat deden zij voor de kost? En nog veel meer.

Lientje Weggemans, Aaltje Uneken, Geesje Gerrits en Cora Zuring hebben Noordbargers interviews afgenomen en vastgelegd.

Jan de Vries heeft veel tijd gestoken in de opzet van de website van Noordbarge www.noordbarge.info waarop de Historische Commissie een apart deel heeft. Nu staan er nog de namen van de commissieleden en de verslagen van onze vergaderingen maar binnen kort komt er veel meer beschikbaar. Oude foto’s van Noordbarge, gaat dat zien.

De commissie is ook voornemens om op termijn de historie van Noordbarge in de vorm van een boek te gaan publiceren, maar dat is nog een lange weg om te gaan. In de tussentijd gaan we belangstellenden en donateurs op de hoogte houden door een nieuwsbrief te maken.

Onze eerste publicatie “60 jaar Bevrijding Noordbarge” is te koop bij Geesje Gerrits en bevat een schat aan gegevens en verhalen rond de bevrijding in april 1945.

Op zaterdag 15 april 2006 organiseert de Historische Commissie een inloopdag in Noordbarge voor alle donateurs en belangstellenden. Het is de bedoeling om dan met elkaar gegevens uit te wisselen en verhalen te verzamelen en te laten zien wat allemaal nog en alweer bekend is over Noordbarge.

U ziet een boeiende toekomst voor Noordbarge op basis van de geschiedenis.

Maar nog steeds is de vraag waar te beginnen?

We zijn teruggegaan naar de achttiende en negentiende eeuw, dus na 1750 en vonden op de website van Historisch Emmen www.historisch-emmen.nl  gegevens over Noordbarge, namelijk de namen van de erven en de daarbij behoren familie namen.

In 1807 hadden een aantal erven in Noordbarge zogenaamde erfnamen die waren afgeleid van de familienamen die op deze erven hadden gewoond en er op dat moment in een aantal gevallen nog woonden. In de periode van 1750 tot 1800 woonden de volgende families in Noordbarge:
Beninge, Brinks, Duirs, Polskamp, Eving, Gilsinge, Bax, Grellen, Haasken, Hoving, Joling, Klauws, Kloeks, Tienkamp, Nijenhuis, Rabbers, Rossing, Schirring, Strating, Ubbinge, Vokking, Vrijling, Westebrink.

U ziet familienamen die thans ook nog voorkomen in Noordbarge en omgeving. Er zijn namen die voortleven in straten. Maar er zijn ook namen die we nu kennen in Noordbarge en er toen blijkbaar nog niet woonden. Blijkbaar kwamen er families naar Noorbarge bleven hier een periode wonen en werken en vertrokken ook weer of stierven gewoon uit.
Wie weet nog iets van Klauws, Grellen of Ubbinge. De families Huising, Betting en Garming waren blijkbaar toen nog niet in Noordbarge vertegenwoordigd. De families Haasken, Rabbers en Schirring komen we nu tegen in andere dorpen in de omgeving van Noordbarge.

Een aardig beeld geeft de familie Lipman die in 1807 in Noordbarge woonde op het erf van Strating. Een boeiende vraag is: Hoe kwamen die Lipmannen in Noordbarge en hoe is het ze vergaan.

Lipman naar Noordbarge

In 1807 stond aan de Huizingsbrinkweg 11 een grote boerderij, dwars op de weg. De eigenaar was Jan Lipman. De boerderij werd bewoond in twee delen. Het deel aan de Huizingsbrinkweg (erfnummer 112) werd bewoond door Egbert Roelofs, boer met vijf kinderen en het achterste deel (erfnummer 111) werd bewoond door Jan Lipman, keuter.
Samen met het erfnummer 109 eigendom van Jans (geboren als Jannes) en zijn broer Hindrik Strating, bewoond door Jans Strating, boer en erfnummer 110, eigendom van Willem Lutke Vrijling en zijn broers Luichien en Jan, die werd bewoond door Geert Hindriks, boer zonder kinderen, droeg dit gehele stuk de erfnaam Strating.
Op de erfnummers 109 en 110 is thans AOC Terra gevestigd aan de Huizingsbrinkweg.

Hoe kwam Jan Lipman in Noordbarge terecht en hoe werd hij eigenaar van deze boerderij?

Jan Lipman is geboren in Noordbarge in 1766 en op 25 mei gedoopt in Emmen. Zijn vader was Hindrikes Lipman die omstreeks 1725 geboren is in Dalerveen, als eerste zoon van (vermoedelijk) Jan Lipman Sr. Hindrikes had nog twee broers en een zuster.
De familie Lipman woonde vele generaties daarvoor in Coevorden.
Hindrikes had blijkbaar zijn ogen gericht op het Noorden en vond zijn gade in Noordbarge.In Dalen werd ingeschreven in het ondertrouw- en trouwboek (1718-1811; DTB 32), 23 november 1755, pagina 171, ondertrouwdatum: 23-11-1755.
Bruidegom: Hindricus Lipman, woonplaats: Dalerveen.
Bruid: Fennigje Strating, woonplaats: Noordberge.

Het huwelijk vond plaats in Emmen, doop-, trouw-, overlijdens- en lidmatenboek (1673-1775; DTB 45), 4 januari 1756, pagina 111
Huwelijksdatum: 04-01-1756.
Bruidegom: Hindrikes Lipman.
Bruid: Fennegien Straetinge.

Fennigien woonde in 1756 in Noordbarge, maar waar en wat is haar relatie met Jans Strating die in 1807 in Noordbarge woonde op erfnummer 110? Jannes (Jans) is geboren in 1748 in Noordbarge en in 1818 overleden in Noordbarge als oudste zoon van Luichien Strating en Jantien Joling.

We zoeken het uit. Bronnen www.historisch-emmen.nl  en www.drenlias.nl 

Heeft U gegevens over families en boerderijen of wilt U aandacht voor bijzondere families en omstandigheden en boerderijen laat het ons weten en help ons bij het vastleggen van de historie van Noordbarge.

U kunt donateur worden en daarmee de werkzaamheden van de Historische Commissie ondersteunen.
De bijdrage bedraagt € 10.- per jaar, meer mag ook, U ontvangt daarvoor vervolgens het programma van de Historische Commissie en onze Nieuwsbrief.
U wordt donateur door het overmaken van Uw bijdrage op rekeningnummer 502842180 van Plaatselijk Belang Noordbarge onder vermelding van ‘Donateur HC, naam, adres en woonplaats’.

Harrie Gerrits Henk Jeurink
Voorzitter Historische Commissie Secretaris


U kunt ook al vast de onderstaande strook inleveren bij ιιn van de leden van de Historische Commissie.

Naam……………………………………..Adres………………………………………….
……………………………………………… Meldt zich aan als donateur van de Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge en zal € 10,- of meer overmaken op rekeningnummer 502842180.