Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
Een goed plan is goed voor geld!

Heeft u een goed idee om uw buurt nog mooier te maken? U wilt een activiteit voor de jeugd organiseren of heeft u plannen voor een ontmoetingsplek voor ouderen? Lukt het u niet de financiering rond te krijgen? Er zijn verschillende potjes met geld die u aan kunt spreken. Ook kunt u uw idee voorleggen aan één van de Emmen Revisited dorpsteamleden. Zij denken graag met u mee.

EOP-budget
De gemeente stelt elk jaar geld beschikbaar aan Plaatselijk Belang (Erkende Overleg Partner van de gemeente). Zij beslist over de besteding van dit geld. Heeft u een goed idee? Deel dit met het bestuur.

Buurtfonds Emmen Revisited
Het Buurtfonds is bedoeld om sociale activiteiten te stimuleren en te ondersteunen of om een knelpunt te helpen oplossen. U kunt op deze manier zelf bijdragen aan een leuker en prettiger dorp. Op de website www.emmenrevisited.nl  en in het dorpshuis vindt u het aanvraagformulier.

ID€€geld
De gemeente Emmen stelt ook dit jaar geld beschikbaar voor ideeën van bewoners. Heeft u een goed idee dat u zelf met uw buurtgenoten kunt uitvoeren? En komt uw idee ten goede aan de leefbaarheid van het dorp? Tot 1 november 2011 kunt u uw aanvraag indienen op de website www.emmen.nl. of door het opsturen van een ID€€kaart.

Leefbaarheidsfonds Lefier
Lefier ZuidoostDrenthe stelt geld beschikbaar voor ideeën die het wonen en leven in het dorp verbeteren. Dat kan zijn voor het 25 jarig bestaan van een vereniging, maar ook is er geld beschikbaar voor musicals. Of voor een bijdrage aan een speeltuin of een multifunctioneel sportveld.
Schrijf een brief met uw idee naar Lefier ZuidoostDrenthe, t.a.v. Team Participatie, Postbus 20.000, 7800 PA Emmen.

Rabobank Stimuleringsfonds (Emmen-Coevorden)
Verenigingen en stichtingen kunnen een financiële bijdrage uit dit fonds vragen voor activiteiten die de regio verrijken. Achterliggende gedachte: daar heeft iedereen profijt van!
Meer informatie: www.rabobanksf.nl.
Oranjefonds
Door steun van het Oranjefonds ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Heeft u een idee die de contacten met uw buurt versterken? Kijk voor een bijdrage op www.oranjefonds.nl.

Jantje Beton
Jantje Beton heeft geld beschikbaar om lokale initiatieven die het vrij buitenspelen in de buurt bevorderen, financieel te ondersteunen. Op www.jantjebeton.nl  vindt u meer informatie.
VSB fonds
Het VSBfonds zet zich in voor de kwaliteit van de samenleving. Heeft u ondersteuning nodig voor een maatschappelijk project of voor een kunst- en cultuurproject? Het VSBfonds heeft hier jaarlijks een bedrag voor beschikbaar. Kijk op de website www.vsbfonds.nl voor meer informatie.
Samen maken we het dorp nog mooier!