Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief september 2009
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen 15 september 2009
www.noorbarge.info

Uitnodiging voor alle inwoners van Noordbarge!

Graag herinneren wij U aan de volgende activiteiten in Noordbarge

Zaterdag 12 september 2009 Motortoertocht

Vertrek : 11.00 uur De Brink, Noordbarge
Kosten : € 8,50. Opgeven bij;
* Johan Kleine-Deters ( 0591- 613723
* Emile Hoogeveen ( 0591- 628275
* Jan Betting ( 0591- 642242

Voor degenen die geen motor hebben en een keer achterop mee willen is er vast wel iets te regelen. Neem daarvoor contact op met een van de organisatoren.

Zondag 20 september 2009 Fietstocht Noordbarge

De jaarlijkse fietstocht Noordbarge is dit jaar op zondag 20 september.
De rit, geen puzzeltocht, is 25 km lang en gaat langs (recente) ontwikkelingen in Emmen. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De starttijd is tussen 13 00 uur en 13 30 uur op de Brink.
Het napraten is gezellig aan het einde van de tocht.

Vrijdag 20 november 2009 Jaarvergadering Plaatselijk Belang Noordbarge

Na de jaarvergadering zal er door medewerkers van de gemeente Emmen uitleg worden gegeven over allerlei ontwikkelingen in en rond ons dorp waaronder het bestemmingsplan, het Oranjekanaal, de verkeersafwikkeling, de plannen op de Noordbargeres, de Ermerweg, de Nieuw Amsterdamschestraat etc.

Oud papier Het inzamelen van oud papier elke 1e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.