Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief september 2017
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen  september 2017
www.noorbarge.info

Secretariaat: Mussenveld 62, 7827 AD Emmen
Telefoon 0591 616626
Bankrekening NL85ABNA0502842180
KvK 40047107

Uitnodigingen aan Noordbargers !

Fietstocht Noordbarge op zondag 10 september 2017 aanvang 13.00 uur

Op zondag 10 september a.s. kun je weer deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht van Noordbarge. Je kunt starten van 13.00 tot 13.30 uur bij de Stoetbakoven. De lengte van de tocht is ongeveer 30 km en is dit jaar uitgezet door de families Boonstra en Kuper.
Kom in ieder geval, het mag ook op het laatste moment, met familie en kinderen voor ontspanning en gezelligheid en na afloop gezamenlijk napraten.

Motortoertocht vanuit Noordbarge zaterdag 9 september
Informeer en opgave bij; Johan Kleinedeters : 0591- 613723
Emile Hoogeveen : 0591- 628275
Jan Betting : 0591- 642242
Voor degenen die geen motor hebben en een keer achterop mee willen is er vast wel iets te regelen. Neem daarvoor contact op met een van de organisatoren.

Jaarvergadering op vrijdag 17 november. Aanvang 19.30 uur Terra
Bezoek ook onze website www.noordbarge.info  . Lees daar het verslag van o.a. de jaarvergadering, de notulen en de activiteiten van de historische commissie.
De nieuwe Naoberpraot verschijnt begin november. Heeft u kopij stuur het ons toe!
Zie ook ommezijde: Wat wilt u in / met Noordbarge??

Infra, verkeersluw Noordbarge, voorstellen voor de Ermerweg
Woensdagavond 20 september wordt de inloopbijeenkomst georganiseerd vanuit de gemeente Emmen en de werkgroep verkeer, locatie AOC Terra, Huizingsbrinkweg 9. U krijgt de officiële uitnodiging vanuit de werkgroep nog persoonlijk in uw brievenbus.
Uw aanwezigheid is dringend gewenst!!


E-mail adressen

Voor zover u het nog niet heeft gedaan: wilt u uw e-mail adres melden bij Janneke Luikens
plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com 

BUURTSUPPORT IN UW DORP OF WIJK.

In de wijken en dorpen van de gemeente Emmen zorgen de medewerkers van Buurtsupport voor een schone en veilige woonomgeving. Wij doen deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente en de Erkende Overleg Partners. Het gaat hierbij om het verwijderen van zwerfvuil, doen van werkzaamheden in de groenvoorziening, verwijdering van graffiti, eenvoudige bestratingswerkzaamheden enz.

Ook voor de inwoners van de wijken en dorpen kunnen de medewerkers van Buurtsupport iets betekenen. Velen hebben al kennis gemaakt met de diensten die wij aanbieden zoals klein tuinonderhoud en kleine klussen in en om het huis. Wij doen deze werkzaamheden in beginsel voor mensen met een kleine beurs dan wel voor mensen die vanwege fysieke omstandigheden dit niet meer kunnen.
De coördinator van Buurtsupport die binnen uw wijk- of dorp verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden staat u graag te woord om te bepalen of de door u gewenste werkzaamheden door de medewerkers van Buurtsupport kunnen worden uitgevoerd en tegen welke prijs. Buurtsupport vraagt een gepaste vergoeding voor de uit te voeren werkzaamheden.

Frank Lassche; Conciërge Buurtsupport Bargeres/Noordbarge; Tel:0611066688;
E-mail:f.lassche@buurtsupport.nl ; www.buurtsupport.nlWat wilt u in en met Noordbarge ? Reageer bij: plaatselijkbelangnoordbarge@gmail.com 

Na de pauze van de jaarvergadering organiseren we een ‘pitch voor vertegenwoordigers’. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de vraag van veel partijen over: ‘mogen we met u spreken’ en ‘wat leeft er in uw dorp’ organiseren wij deze pitch. We nodigen alle partijen uit die gaan deelnemen. Om de vertegenwoordigers te kunnen laten vertellen wat ze beogen voor Noordbarge vragen wij u als Noordbarger ons te melden wat u voor ogen staat; wat u wilt etc in en met ons mooie dorp.
Laat u horen, reageer en stuur ons het liefst een e-mail met uw wens of idee.

Met hartelijke groet, het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge