Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief maart 2012
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen  september 2012
www.noorbarge.info

Uitnodigingen aan Noordbargers !


Fietstocht Noordbarge op zondag 16 september aanvang 13.15 uur

Op zondag 16 september a.s. kun je weer deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht van Noordbarge. Je kunt starten van 13.15 tot 13.45 uur bij de Stoetbakoven. De lengte van de tocht is ongeveer 35 km en is dit jaar uitgezet door Jan & Geesje Boer en Wim & Hennie Zuidersma.
Kom met familie en kinderen voor ontspanning en gezelligheid na afloop gezamenlijk napraten in Boerderij aan de Middenstraat.

Afsluiting Ermerweg
De gemeente Emmen heeft haar visie op het verkeer in en rond Noordbarge opgeschreven in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan, GVVP. De bedoeling is dat autoverkeer vanuit de richting Erm naar het centrum van Emmen gebruik maakt van de Rondweg en de Hondsrugweg. www.emmen.nl/wonen-en-leven/verkeer/gvvp.html  En omgekeerd.
Heeft u hierover een mening stuur dan uw bericht nog in de eerste week van september aan gemeente@emmen.nl met vermelding: zienswijze GVVP Ermerweg.

Zeer waarschijnlijk belegt de gemeente een speciale bijeenkomst waarvoor via de weekbladen en onze tam-tam u een uitnodiging krijgt. LAAT U HOREN!

Jaarvergadering op vrijdag 16 november. Aanvang 19.30 uur AOC Terra

Bezoek ook onze website www.noordbarge.info . Lees daar het verslag van o.a. de jaarvergadering, de notulen en de activiteiten van de historische commissie.

Met hartelijke groet, het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge