Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief maart 2008
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen 20 maart 2008
www.noorbarge.info

Noordbarger Nieuwsbrief

Uitnodiging voor alle inwoners van Noordbarge!
FEEST op zaterdag 7 juni


Maandag 24 maart, tweede paasdag: Neuties schiet’n en eieren zoeken bij de boerderij van 11.00 tot 13.00 uur.
Start eieren zoeken om 11.00 uur!

Donderdag 10 april De herdenking van de bevrijding van Emmen vindt plaats op donderdagavond 10 april vanaf 18.00 uur bij het monument op de brink aan de Noordbargerstraat hoek Middenstraat.

Zaterdag 24 mei Kinderreisje voor kinderen die na de vakantie naar groep 3 gaan tot en met groep 8. Waar we heen gaan is nog een verrassing!! Maar leuk wordt het vast en zeker! Graag aanmelden voor 5 mei

Zaterdag 7 juni Feestelijke avond in het kader van 25 jaar Stoetbakken.
Op deze avond organiseren wij voor onze Noordbargers een feestavond die muzikaal zal worden omlijst door het Combo Time onderleiding van Andrι Damming. Hou deze avond alvast vrij, de voorbereidingen zijn in volle gang en nadere informatie volgt later.

Oud papier Het inzamelen van oud papier elke 1e zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich ιιn zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.
.
Belangrijke data:

Vrijdag 13 juni Stoetbakkenloop
Zaterdag 14 juni Stoetbakkendag
Zaterdag 13 september Motortoertocht
Zondag 21 september Fietstocht

Strookje inleveren bij: Annemarie Zieck, Het Groene Loo 8 of
Petra Schuler, Huizingsbrinkweg 24

Opgavestrook kinderreisje 24 mei a.s.

Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor een dagje uit.

Naam:…………………………………………………Leeftijd:………Tel:……………