Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief december 2016
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen  december 2016
www.noorbarge.info

Secretariaat: Mussenveld 62, 7827 AD Emmen
Telefoon 0591 616626
Bankrekening NL85ABNA0502842180
KvK 40047107

Uitnodigingen aan Noordbargers !

Bestuur van de vereniging:
Tijdens de jaarvergadering op 18 november 2016 zijn gekozen: Evelien van Eken, Klaas van der Meulen, Onno te Nuyl en Elgar Feddema. Na die datum is het bestuur uitgebreid met: Lagon Jeuring, Erna de Jonge en Sikko Boelema. Janneke Luikens en Sisca Boonstra zaten al in het bestuur.
De taken zijn als volgt: Voorzitter: Onno te Nuyl ; Secretaris: Sikko Boelema ; Penningmeester: Evelien van Eken;
Leden en hun taken: Janneke Luikens: ledenadministratie; Lagon Jeuring: Stoetbakken; Elgar Feddema: verkeer; Klaas van der Meulen: Sociaal, WMO; Erna de Jonge en Sisca Boonstra.

Carbidschieten op zaterdag 31 december:
Locaties: Zuideind vanaf 12.00 uur carbidschieten met oliebollen en oordoppen
Scheperstraat vanaf 12.00 uur gezellige stilte met een hapje en drankje en spellen voor de kinderen

Nieuwjaarsvisite zondag 8 januari 2017:
Locatie: Ten Cate vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur

Overige activiteiten:
- 4 Mijl (GO2 Payroll) door Noordbarge zondag 2 april
- Bevrijding van Emmen maandag 10 april 18.45 uur
- Neutín schietín maandag 17 april 11.00-13.00 uur
- Stoetbakken vrijdag 16 en zaterdag 17 juni
- Motortoertocht zaterdag 9 september
- Fietstocht zondag 10 september 13.00 uur
- Jaarvergadering vrijdag 17 november 19.30 uur

Prettige Kerstdagen en een goede jaarwisseling gewenst!
Met hartelijke groet, het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge