Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief december 2011
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen  18 december 2011
www.noorbarge.info

Uitnodigingen aan Noordbargers !

Het bestuur van Plaatselijk Belang wenst alle inwoners prettige Kerstdagen en een goede jaarwisselingZondag 8 januari 2012:
Nieuwjaarsontvangst in de Boerderij aan de Middenstraat, van 15.00 uur tot 17.00 uur. De gelegenheid om elkaar gezondheid en het beste te wensen voor 2012.

Maandag 9 april: Tweede Paasdag Neuties schietín en eieren zoeken bij de Boerderij aan de Middenstraat van 11.00 tot 13.00 uur. Start eieren zoeken voor de kinderen in Noordbarge is om 11.00 uur.dag

Dinsdag 10 april: De herdenking van de bevrijding van Emmen vindt plaats vanaf 18.45 uur bij het monument op de brink aan de Noordbargerstraat hoek Middenstraat

Maandag 30 april: Koninginnedag Zeskamp in Zuidbarge

Vrijdag 8 juni: Zomeravondconcert van ons Noordbarger Zangkoor. Aanvang 19.00 uur op de Brink.

Zaterdag 9 juni: Stoetbakkendag. Komt allen naar het ontbijt om 8.00 uur voor alle bewoners van Noordbarge.

Oud papier: Het nieuwe rooster is uitgedeeld. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om oud papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen aan straat te zetten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Bezoek ook onze website www.noordbarge.info . Lees daar het verslag van o.a. de jaarvergadering, de notulen en de activiteiten van de historische commissie.

AED nieuws
Reeds 24 inwoners hebben de cursus reanimatie reeds gevolgd, opgave
is mogelijk bij Wea Nijhoff telefoon 612994.
De AEDís zijn geplaats bij de families:

Nijhoff, Huizingsbrinkweg 41 612994
Boels, Ermerweg 92 619317
Weggemans, Kruisstraat 5 617071
Te Nuyl, Hogewandweg 2 616924
tevens AED aanwezig bij
Hotel Ten Cate, Noordbargerstraat 44 617600
AOC Terra, Huizingsbrinkweg 9 617344
AOC Terra, Noordbargerstraat 75 669020
   

BOMENVERORDENING 2012 en bomenlijst.
Ieder mag met zijn bomen doen wat hij of zij wil. Voor monumentale bomen, waardevolle bomen en boomstructuren blijft een kapverbod gelden. Al deze bomen in Noordbarge horen op een lijst te staan.
Op de huidige lijsten zijn monumentale bomen en waardevolle bomen opgenomen. Deze lijst kan aangevuld worden. Daarnaast zijn waardevolle boomstructuren zoals bomen in het landelijk gebied, laanbomen en bomen langs kanalen al in een lijst opgenomen. Wij zijn nog op zoek naar boomstructuren die bijvoorbeeld geen doorgaande lanen zijn, maar wel belangrijk zijn voor de cultuurhistorie.

Ga naar www.emmen.nl om het nieuwsbericht te lezen. Hier kunt u lezen aan welke criteria de bomen aan moeten voldoen.

Vanaf het moment dat de bomen zijn aangedragen, zijn ze beschermd totdat vastgesteld is of de bomen ook daadwerkelijk aan de criteria voldoen. Bij het aandragen van de bomen hebben wij de volgende gegevens nodig: reden van aandragen, adres, groeiplaats (foto of schets) soort, conditie van de boom en indien bekend, ook de eigenaar. De te beschermende bomen kunt u per brief of e-mail aandragen met als onderwerp Ďbomení via Postbus 30.001 7800 RA EMMEN en gemeente@emmen.nl

Mocht u liever een persoonlijke afspraak maken om een boom aan te dragen, neemt u dan contact met mij op: ir. Lisette van der Giessen, Adviseur stedelijke ecologie dienst Gebied.
Telefoon: (0591) 68 5341 Mobiel: 06-31 90 83 56
Email: l.vandergiessen@emmen.nl


Met hartelijke groet, het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge