Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief augustus 2016
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen  augustus 2016
www.noorbarge.info

Secretariaat: Mussenveld 62, 7827 AD Emmen
Telefoon 0591 616626
Bankrekening NL85ABNA0502842180
KvK 40047107

Uitnodigingen aan Noordbargers !

 

Fietstocht Noordbarge op zondag 11 september aanvang 13.00 uur

 

Op zondag 11 september a.s. kan je weer deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht van Noordbarge. Je kan starten van 13.00 tot 13.30 uur bij de Stoetbakoven. De lengte van de tocht is ongeveer 32 km en is dit jaar uitgezet door de families Euving en Te Nuyl.

Kom in ieder geval, het mag ook op het laatste moment, met familie en kinderen voor ontspanning en gezelligheid en na afloop gezamenlijk napraten.

Motortoertocht vanuit Noordbarge zaterdag 10 september

Informeer en opgave bij;                 
Johan Kleinedeters     
0591- 613723                                          
Emile Hoogeveen        0591- 628275
Jan Betting                 0591- 642242

Voor degenen die geen motor hebben en een keer achterop mee willen is er vast wel iets te regelen. Neem daarvoor contact op met een van de organisatoren

Jaarvergadering op vrijdag 18 november. Aanvang 19.30 uur  Terra

Bezoek ook onze website www.noordbarge.info . Lees daar het verslag van o.a. de jaarvergadering, de notulen en de activiteiten van de historische commissie.

De nieuwe Naoberpraot verschijnt begin november. Heeft u kopij stuur het ons toe!

Bestuursleden voor de vereniging: Het bestuur dient te bestaan uit ten minste 7 en ten hoogste 11 leden. Er moeten ten minste 4 nieuwe bestuursleden worden gekozen.

Geef je vooraf op bij het bestuur: tenuyl@wxs.nl

Infra

Begin september gaat ‘De Knip’ uit de Ermerweg. Evaluatie volgt op jaarvergadering.

Met hartelijke groet, het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge