Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief augustus 2011
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen 7 september 2011
www.noorbarge.info
Beste inwoners van Noordbarge,
 
De Noordbarger fietstocht staat gepland op zondag 11 september. 
De organisatoren, Wea en Geert Nijhoff en Ellen en Hans Jansma,  
hebben een tocht uitgestippeld die u voert door het mooie Drentse landschap, 
door fraaie dorpjes en langs eeuwenoude gebouwen. 
U kunt vanaf 13.00 uur starten vanaf de brink bij de stoetbakoven.
Mocht het weer fietsen onmogelijk maken dan wordt de tocht op 18 september gereden.
Uitstel wordt op zaterdag op de website van Noordbarge gepubliceerd.
 
Graag tot 11 september,  Wea, Ellen, Geert en Hans
 
Inloop bij Ten Cate
Iedere eerste zaterdag van de maand (na het papierophalen) is er een inloop bij 
Ten Cate voor alle Noordbargers. 
Dan is er gelegenheid van 17.00 tot 19.00 uur om met elkaar de laatste nieuwtjes 
te bespreken. Opgave is niet nodig, kom gewoon voor deze ontmoeting.
 
Motortoertocht zaterdag 10 September Aanvang: 11.00 uur Vertrek: De Brink “Noordbarge”
Kosten    : € 10.00
Opgave bij; Johan Kleinedeters  0591- 613723 Emile Hoogeveen 0591- 628275
                                              Jan Betting 0591- 642242 
Voor degenen die geen motor hebben en een keer achterop mee willen is er 
vast wel iets te regelen. Neem daarvoor contact op met een van de organisatoren.
 
Op zoek naar nieuwe bestuursleden
Het bestuur van plaatselijk belang is op zoek naar nieuwe leden. 
We willen het bestuur uitbreiden met 2 personen om de taken wat beter te kunnen verdelen. 
De hoofdtaken van het bestuur zijn: organiseren van de jaarlijkse activiteiten 
zoals neuties schiet’n en stoetbakkendag en het bestuur is aanspreekpunt voor de 
gemeente over alles wat met Noordbarge te maken heeft.
Het bestuur is zoveel mogelijk aanwezig bij de activiteiten en 
neemt om beurten deel aan vergaderingen van de gemeente over zaken
die ons dorp aangaan (zoals bestemmingsplan, aanleg nieuwe dierentuin, 
verandering verkeerssituaties), etc. Het bestuur bestaat uit 4 ‘gewone’ leden en 3 leden
met een bijzondere functie (voorzitter, penningmeester en secretaris).
Daarnaast zijn we dit najaar ook op zoek naar een opvolger voor onze aftredende secretaris. 
Heb je interesse in een bestuursfunctie of wil je meer weten over wat het bestuur allemaal doet, 
neem dan contact op met één van de bestuursleden.
 

Aanschaf AED’s

Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft dit jaar 4 AED’s (automatische externe defibrillator) aangeschaft voor Noordbarge. De AED’s worden op een aantal centrale plekken in het dorp geplaatst. Jaarlijks worden in Nederland 16.000 mensen getroffen door een hartstilstand. Met een AED kan een levensreddende defibrillatieschok worden gegeven die de overlevingskans van het slachtoffer vergroot van 5% naar 70%. Iedereen kan en mag een AED bedienen. Doordat een AED een eenvoudig te bedienen automatisch toestel is, is het nu mogelijk dat defibrilleren niet uitsluitend door de professionele hulpverleners kan worden uitgevoerd, maar ook door elke leek-hulpverlener die getuige is van de noodsituatie. Na het aanzetten zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden.

We bieden vrijwilligers een cursus aan om vertrouwd te raken met het apparaat en te leren hoe om te gaan met het slachtoffer in zo’n situatie. Een eerste groep van 10 vrijwilligers heeft de cursus (1 avond) inmiddels gedaan, de 2e groep doet dit begin september. Als u ook interesse hebt om de cursus dit najaar te volgen, kunt u zich aanmelden bij Wea Nijhoff (Huizingsbrinkweg 41, tel: 612 994).

Jaarvergadering op vrijdagavond 18 november 2011 in AOC Terra Huizingsbrinkweg 

Voorzitter:        Onno te Nuyl    Hogewandweg 2           616924

Secretaris:        Kirstin Meringa  Bargerkampenweg 20   653983

Leden:              Henk Hadders   Huizingsbrinkweg 47     352397

                        Henk Nijkamp   Bargerkampenweg 39   658758

                        Petra Schuler    Huizingsbrinkweg 24     626514

     Wea Nijhoff      Huizingsbrinkweg 41     612994

     Carolien Zwarts Ermerweg 86                614815