Foto's: Stoetbakken 2017
Bevrijding 2017
foto's 4 Mijl 2017

inloopdag 02-04-2017
Foto's inloopdag 2016
snelheidscontroles
fotos 4 mijl
Uitnodiging Ten Cate
Carbidschieten 2015
Kabaal aan het kanaal
Veiling brood
stoetbakoven
afscheid Gerrit Maneschijn
Geldstromen
Persbericht 5/2011
Project verfraaiing Noordbargerbrug
Bestemmingsplan
Noordbarge
Nieuwe oven
foto's sloop oven
foto's nieuwe oven
nieuwsbrieven
2017 01 09 12  
2016 01 02 03  
2015 01      
2014 01 02    
december 2013
september 2012
maart 2012
december 2011
Augustus 2011
April 2011
december 2010
december 2009
september 2009
Januari 2009
September 2008
Maart 2008
December 2007
April 2007
Maart 2006
December 2005
Augustus 2005
Maart 2005
December 2004
nieuwsbrief april 2011
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen  5 april 2011
www.noorbarge.info

Uitnodigingen aan Noordbargers !


Zondag 10 april: De herdenking van de bevrijding van Emmen vindt plaats vanaf 18.45 uur bij het monument op de brink aan de Noordbargerstraat hoek Middenstraat

Woensdag 13 april: Inloop bij Ten Cate Bestemmingsplan Noordbarge van 16.00 tot 19.00 uur.

Maandag 25 april: Tweede Paasdag Neuties schiet’n en eieren zoeken bij de boerderij aan de Middenstraat van 11.00 tot 13.00 uur. Start eieren zoeken voor de kinderen in Noordbarge is om 11.00 uur.

Vrijdag 10 juni: Zomeravondconcert van ons Noordbarger Zangkoor. Aanvang 19.00 uur op de Brink.

Zaterdag 11 juni: Stoetbakkendag. Komt allen naar het ontbijt om 8.00 uur voor alle bewoners van Noordbarge.

Zaterdag 18 juni: Kinderreisje voor kinderen die na de vakantie naar groep 3 tot en met groep 8 gaan.

Zondag 19 juni: Kleine Dorpen Voetbaltoernooi in Noordbarge.
Waar we heen gaan is nog een verrassing! Maar leuk wordt het vast en zeker net als verleden jaar. Aanmelden kan tot 25 april bij Neuties schiet’n. Bij te weinig animo gaat het reisje niet door!

Oud papier: Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om oud papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen aan straat te zetten. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand Augustus wordt geen papier opgehaald.

Bezoek ook onze website www.noordbarge.info. Lees daar het verslag van o.a. de jaarvergadering, de notulen en de activiteiten van de historische commissie.
Met hartelijke groet, het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge

Strookje inleveren bij; Petra Schuler, Huizingsbrinkweg 24 of Carolien Zwarts, Ermerweg 86
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opgave strook Kinderreisje juni a.s.
Hierbij geef ik mijn kind(eren ) op voor een dagje uit.

Naam :………………………………………………………………..Leeftijd………Tel:…………………

Naam : ……………………………………………………………....Leeftijd………Tel:…………………