stoetbakkendag
-2016 (foto's)
-2016
-2015 (foto's) 1
-2015
-2014 (foto's) 1
-2014 (foto's) 2
-2014
-2013 (foto's)
-2013
-2012 (foto's)
-2012

-2011 (foto's)
-2011

-2010 (foto's)
-2010
-2009
-foto's 2009
-2008
-(foto's)
-25 jr. stoetbakken
-2006
-2005

-2004 (foto's)

Stoetbakkenloop

-2008
-2006
-2005
-2004 (foto's)

Kijk voor alle actuele inforamtie op :
www.stoetbakken.nlHet bestuur
Meedoen met stoetbakken
Programma stoetbakkendag
Inloop Ten Cate
Fietstocht
Motor toertocht
Dorpenvoetbal
Oud papier
Inloop bij Ten Cate
Contributie 2015
Historische commissie  

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBAGE 2015
www.noordbarge.info
Bankrekening 50.28.42.180
IBAN:NL85ABNA0502842180

Het bestuur wil graag het ledenbestand digitaliseren, als nog niet gedaan:
Stuur een e-mail aan Janneke Luikens met je naam en e-mail adres.

VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tenuyl@planet.nl 
tel. 616924

SECRETARIS
Piet Rabouw
Bargerkampenweg 19
p.rabouw@hotmail.nl 
tel. 616626


LEDEN


Wea Nijhoff
Huizingsbrinkweg 41
wea_nijhoff@hotmail.com 
tel. 612994

Roelina Zeilstra
Ermerweg 82
Roelina66@hotmail.com 
tel. 0630372517


Janneke Luikens
Stroetweg 5
jannekeluikens@gmail.com 
tel. 610460

terug

Meedoen met stoetbakken

Op vrijdag 5 en zaterdag 6 juni

Wanneer je als organisatiecommissie in september voor de eerste keer de koppen weer bij elkaar steekt voor een nieuwe aflevering van de Stoetbakkendag, lijkt de periode, die dan voor je ligt, een gigantische tijd te duren. Doch, ziehier; het lijkt als de dag van gisteren toen we ook een aankondigend artikeltje wereldkundig maakten, maar toen van 2014. Via dit medium kunnen we u nu mededelen dat de Stoetbakkendag 2015 aanstaande is. We menen er wederom in te zijn geslaagd een programma in elkaar te zetten, waar er voor een ieder voldoende te beleven is en dat we, indien we een beetje geluk met de weersomstandigheden hebben, gerust een zomerfeest kunnen noemen. Door financieel ruimhartige inbreng van zowel plaatselijke, maar ook externe sponsoren, kunt u op 5 en 6 juni a.s. genieten van een paar muzikale, culturele, spectaculaire en ontspannende dagen; want met een talentenjacht op de vrijdagavond, ondersteund door het meezingkoor " Heerlijk Leed" en muzikaal afgesloten door de topband " JustuzzZ" en op zaterdag doorlopend optredens van de "Stormvogels", de gehele dag een vrij toegankelijk speelplein voor de kinderen, de tweekamp Darp vs. Urk, een spectaculaire demonstratie van politiehonden en een muzikale afsluiting van het duo " Eikens en Warta", kun je toch echt zeggen dat het een paar dagen zullen zijn waar er voor iedereen iets te genieten valt, als je je dan ook nog bedenkt dat er weer meerdere mensen hun oldtimer op de brink aan u zullen tonen en dat uiteraard de gehele dag de Stoetbakkenmarkt gehouden wordt en natuurlijk in de heet gestookte oven weer vakkundig de heerlijke stoeten gebakken worden. Echter, zo'n zomerfeest als zojuist genoemd slaagt, als u ,en natuurlijk vele anderen van buiten Noordbarge, aanwezig zult zijn op dit jaarlijkse evenement; dus toon uw betrokkenheid met Noordbarge en maak er samen een fantastisch weekend van. We zien u graag op 5 en 6 juni a.s. Zie ook; www.stoetbakken.nl

vriendelijke groet, namens de organisatiecommissie,

Gerrit Kiers


terug

PROGRAMMA STOETBAKKENDAG 2015


Vrijdag 5 juni

18.25 Opening door de voorzitter
18.30 Aanvang Noordbarger tweekamp tussen Darp en Urk
19.00 Meezingavond met Heerlijk Leed en Stoetbakken Got Talent
19.30 Afgewisseld met Noordbarger tweekamp
21.30 Retroparty met topband uit de regio JustuzzZ
00.00 Afsluiting
Zaterdag 6 juni

07.00 Herauten wekken de bevolking
08.00 Ontbijt voor inwoners van Noordbarge
10.00 Opening van de markt/oldtimershow op de brink/kinderspelen
11.00 Doorlopend optreden Shantykoor de Stormvogels
13.00 Spectaculaire tweekamp Darp vs Urk
14.30 Demonstraties Koninklijke Politiehonden Vereniging
15.30 Optreden Stoetbakken huisband Eikens & Warta
(tijdstippen onder voorbehoud)

terug

Fietstocht Noordbarge

Op zondag 13 september 2015 organiseren we in Noordbarge weer de bekende fietstocht langs een nieuwe route door onze mooie omgeving.
Start zondag 13 september om 13.00 uur op de Brink bij de stoetbakoven.

Komt allen met familie en vrienden en een leuke afsluiting na afloop op een verrassende locatie.

Motortoertocht

een zaterdag in september
Opgave bij;
Johan Kleinedeters  0591- 613723
Emile Hoogeveen  0591- 628275
Jan Betting  0591- 642242
Voor degenen die geen motor hebben en een keer achterop mee willen is er vast wel iets te regelen. Neem daarvoor contact op met een van de organisatoren.

Dorpenvoetbal

Dag Noordbargers, voetballiefhebbers en supporters
Ook dit jaar staat weer het Dorpenvoetbaltoernooi op het programma. Tijdens dit toernooi strijden 10 kleine dorpen uit de Zuidoosthoek om de beker. De voorbereidingen zijn al in volle gang en het toernooi zal plaatsvinden op zondag 21 juni in Den Hool.
Als je je beschikbaar wilt stellen voor team Noordbarge kun je je aanmelden voor de selectieprocedure:
Gert-Jan & Rick Nijhoff
Huizingsbrinkweg 41
0591-612994
06-21946782
Voor degene die niet kan/wil voetballen is het een leuke reden voor een fietstochtje naar Den Hool!

Oud papier LET OP in 2015 OPHALEN ZATERDAG 13 JUNI

Het inzamelen van oud papier elke 1ste zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.

Soms is er zoveel papier dat het later wordt dan half twaalf, houd hier rekening mee en stop niet halverwege om de laatste dozen aan de achterblijvers over te laten. Hilde heeft de namenlijst met data voor 2015 rondgebracht, noteer je datum!


Contributie 2015

U heeft bij dit programmaboekje ook de contributienota voor 2015 ontvangen!

Wij verzoeken de contributie per bank/giro over te maken op rekening NL85ABNA0502842180 t.n.v. Plaatselijk Belang Noordbarge.
Het bestuur wil graag het ledenbestand digitaliseren:
Stuur een e-mail aan Janneke Luikens met je naam en e-mail adres.


Inloop bij Ten Cate

Iedere eerste zaterdag van de maand (na het papierophalen, maar ook in augustus) is er een inloop bij Ten Cate voor alle Noordbargers. Dan is er gelegenheid van 17.00 tot 19.00 uur om met elkaar de laatste nieuwtjes te bespreken. Opgave is niet nodig, kom gewoon voor deze gezellige en ontspannen ontmoeting met Noordbargers.

Historische Commissie Noordbarge
De Historische Commissie is volop bezig met de geschiedenis van Noordbarge. Deze geschiedenis is niet in een paar jaar op te schrijven. Dat geschiedenis belangrijk is hebben we in april en mei van dit jaar wel meegekregen. Kosten nog moeite werden gespaard om iedereen tot in de details te informeren over 70-jaar bevrijding. En dan hebben we het, hoe ingrijpend ook, maar over een geschiedenis van ruim vijf jaar. Het boek over de geschiedenis van Noordbarge gaat vooral over de twintigste eeuw. Het is helemaal nog niet zolang geleden (1999) dat mij werd gewezen op Marktplaats.nl. Dat was de manier om je oude spulletjes op een snelle manier van de hand te doen. We gingen het direct proberen en ja het werkte. Dit medium is nu niet meer weg te denken. Maar oude spullen van de hand doen is van alle tijd.
Vroeger in Noordbarge hadden we voor dat werk 'Stegen-Hin'. Als je een linnenkast kwijt moest, dan liet je dat haar even weten. Nog dezelfde dag of op zijn hoogst de volgende dag had je een koper. 'Stegen-Hin' hield zich naast 'verkoopbemiddeling' ook bezig met plaatselijk nieuws. Zo gauw ze iemand aan zag komen, pakte ze haar in de aanslag staande bezem en begon haar straatje te vegen. De voorbijganger was nog niet bij haar huis of ze begon een gesprek. Zo kwam ze achter allerlei zaken en kon ze ook haar bij anderen vergaarde nieuws verbreiden. 'Stegen-Hin' wees de mensen tussen neus en lippen door op de te koop staande linnenkast. Er werd zelfs verteld dat ze er ook niet tegen opzag om de mensen er op te wijzen, dat die kast bij hen goed van pas zou komen. Wie was 'Stegen-Hin'? Stegen-Hin met haar beide dochters
Zij werd geboren op 22 oktober 1889 aan de huidige Huizingsbrinkweg 3. Op 16 december 1915 trouwde ze met Jan Spiegelaar uit Borger. Hij was putgraver. Op 5 oktober 1929 verdronk Jan Spiegelaar in een door hemzelf gegraven put bij een boerderij in het oude Angelslo. Vrouw Spiegelaar bleef alleen achter met haar kinderen. Ze heeft jaren aan de Kruisstraat 3 en later in de voorkamer van Middenstraat 9 gewoond. Op 5 september 1959 kwam ze daar uit de tijd, bijna zeventig jaar oud.
Dit verhaal is een van de vele mooie kanten van het vergaren van geschiedenis over Noordbarge. U kunt dat werk steunen door op de Stoetbakkendag donateur te worden. Voor mij blijft 'Stegen-Hin' de 'Marktplaats.nl' van vervlogen tijden.

Henk Jeurink.