stoetbakkendag
-2016 (foto's)
-2016
-2015 (foto's) 1
-2015
-2014 (foto's) 1
-2014 (foto's) 2
-2014
-2013 (foto's)
-2013
-2012 (foto's)
-2012

-2011 (foto's)
-2011

-2010 (foto's)
-2010
-2009
-foto's 2009
-2008
-(foto's)
-25 jr. stoetbakken
-2006
-2005

-2004 (foto's)

Stoetbakkenloop

-2008
-2006
-2005
-2004 (foto's)

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE  2008
Hallo Noordbargers
Programma
Oproep voor ruimte
Historische wandeling 7 juni 2008
Feestavond 25 jaar Stoetbakken
Zangkoor Noordbarge
STOETBAKKENLOOP
Verrassingen voor Noordbargers
Beste Noordbargers
MOTORTOERTOCHT
Beste Roelof Steenbergen
Eier zuken en neutien schieten
Volleybalclub Noordbarge
 


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2008

www.noordbarge.info

VOORZITTER
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2
tenuyl@planet.nl 
tel.616924

PENNINGMEESTER
Annemarie Zieck
Het Groene Loo 8
Zieck007@wxs.nl 
tel. 615745

SECRETARIS
Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20
h.essing@freeler.nl 
tel. 653983

LEDEN
tel.626514
Petra Schuler
Huizingsbrinkweg24
petra_hoogeveen@hotmail.com 
tel.641100

Anno van Dijken
Bargerkampenweg 15
a.vandijken@home.nl
tel. 614766

Aafke Euving-Hof
Zuideind 4
h.euving@hccnet.nl 
tel.658758

Henk Nijkamp
Bargerkampenweg 39
nijkamphg@hetnet.nl

Erelid: Piet Doek
Hondsrugweg 169
7811 AT Emmen
tel 615228

 

terug

HALLO NOORDBARGERS

Dit jaar organiseren we in Noordbarge het Stoetbakken voor de 25ste keer. Toch wel heel bijzonder om in ons dorp zo’n traditie te hebben. Met alle Noordbargers en door alle Noordbargers.

Zesentwintig jaar geleden was er de Zuidenveld Tentoonstelling in Emmen, waaraan wij als Noordbarge deelnamen met een praalwagen. Met veel enthousiasme is een prachtige wagen opgetuigd met daarop een stoetbakoven, om het oude ambacht van broodbakken uit te beelden. Na de tentoonstelling was de oven ‘over’ en hebben Noordbargers deze oven maar zolang op de centrale Brink gezet. Het volgende jaar kwam natuurlijk de vraag wat we er mee zouden kunnen doen. Zo ontstond de Noordbarger Stoetbakkendag.

Een aantal Noordbargers doet al heel lang mee en voor sommigen was het verleden jaar de eerste keer. Iedere keer weer iets anders bedenken wat leuk is en zinvol bijdraagt aan het belang van Noordbarge en onze inwoners.

Dit jaar doen we het weer een beetje anders en daarvoor nodigt het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge alle inwoners uit om deel te nemen. Om U allen aan te zetten tot deelname is een ludieke activiteit bedacht, namelijk door deelname aan een activiteit komt U als Noordbarger in aanmerking voor mooie verrassingen, daarover verder in dit boekje meer.

Zaterdag middag 7 juni organiseert de Historische Commissie onder andere een wandeling door Noordbarge onderleiding van deskundigen en mooie vertellers.

Zaterdag avond 7 juni organiseren wij een feestavond met muzikale ondersteuning van het Combo Time, met onder andere André Damming. Deze avond voor Noordbargers staat in het teken van 25 jaar Stoetbakkendag, met herinneringen, dans en muziek en heerlijke versnaperingen.

Woensdag 11 juni is er een openbaar optreden van het Noordbarger Zangkoor op de Brink.

Vrijdag middag 13 juni is er de bekende Stoetbakkenloop door Noordbarge.

Zaterdag 14 juni organiseren we voor de 25ste maal de gehele dag de Stoetbakkendag.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge roept alle inwoners op om deel te nemen aan zoveel mogelijk activiteiten om met elkaar Noordbarge leefbaar te houden.

KOMT ALLEN UW DEELNAME IS GEWENST

Onno te Nuyl
Voorzitter

terug

PROGRAMMA STOETBAKKENDAG

 • 7.00 Herauten wekken de bevolking

 • 8.00 Ontbijt voor medewerkers

 • 8.30 - 9.30 Ontbijt voor de inwoners van Noordbarge

 • 10.00 Opening Onno te Nuyl

 • 11.00 -16.00 Optreden poppentheater Ronzebons
  en knutselen.

 • 12.00 -16.00 Looporkest de Borkband

 • 13.30 Spelletjes

 • 15.00 Eerste ronde verrassingen

 • 15.30 Einde spelletjes + prijsuitreiking

 • 16.00 Tweede ronde verrassingen

 • 17.00 Einde stoetbakkendag + opruimen

  Verder kunnen de kinderen weer genieten van de draaimolen,
  geschminkt worden en kinderen tot 15 jaar op het springkussen!
  ALLEMAAL GRATIS!
  Roelof Steenbergen zal ons weer op de hoogte houden
  van de evenementen!
  De evaluatie is woensdag 18 juni om 19.30 uur in de boerderij.

terug

OPROEP VOOR RUIMTE

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft dringend behoefte aan opslagruimte voor een aantal attributen dat jaarlijks wordt gebruikt onder andere bij het Stoetbakken. Het gaat in het bijzonder voor het onderdak brengen van onze stoetbakkraam en bijvoorbeeld de schiettent.

Wie van U heeft enige ruimte beschikbaar en is bereid om onderdak te bieden aan de spullen die we samen nodig hebben en gebruiken.

Toon Uw bereidheid en laat het weten bij onze bestuursleden of bel Onno te Nuyl 616924
 

terug

HISTORISCHE WANDELING 7 juni 2008

uitnodiging

De Historische Commissie doet graag mee aan het jubileumprogramma van Vijfentwintig Jaar Stoetbakken in Noordbarge. Op zaterdag 7 juni 2008 houden we een Historische Wandeling door een deel van Noordbarge. De Baxhoek en de omgeving van de Hoge Loo staan dan op het programma. Tijdens de wandeling zullen de geboren en getogen Noordbargers Berend Betting, Geert Nijhof en Jan Uneken u alle bijzonderheden over dit unieke deel van Noordbarge vertellen. De Baxhoek is een verhaal op zich. In de loop der jaren is zowel in het wegenbeloop als in de bebouwing veel veranderd. De naam van deze hoek danken we aan de familie Bax. De Hoge Loo is een oud bewoningsgebied. Dit sterk in hoogte verschillende gebied ligt op een droge plek. Ooit schijnt hier een oude Heerweg te hebben gelopen. Ook niet onbelangrijk was de ligging aan het visrijke Bargermeer. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hier Romeinse vondsten zijn gedaan. Tenslotte brengen we een bezoek aan de Hondenwal [omgeving Het Groene Loo]. In dit deel van Noordbarge lag een brandgat. Hierin bevond zich een Nortonpomp. Bij brand werd hierop aangesloten. Aansluitend lopen we via de grote brink terug naar het beginpunt. We beginnen om 13.30 uur met een kop koffie/thee [drankjes voor eigen rekening] in de kantine van het AOC Terra [VMBO-Groen] aan de Huizingsbrinkweg 9 [tel. 617344] Vanaf 14.00 uur presenteert Harrie Gerrits oude foto's van de te bezoeken dorpsdelen. Na de pauze gaan we indien nodig in groepjes de historische wandeling lopen. Mocht het honden- en katten weer worden dan zorgen we naast oude foto's ook voor recente foto's. De uitleg vindt dan tijdens de PowerPoint-presentatie plaats. We blijven echter optimistisch en gaan voor weer waarbij ook in Noordbarge de mussen van het dak vallen. Opgave is niet nodig. We rekenen op veel deelnemers.


Hondenwal 1920

Historische Commissie Noordbarge

terug

FEESTAVOND 25 JAAR STOETBAKKEN

uitnodiging

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge nodigt alle inwoners en ondersteunende leden uit voor een feestelijke avond op zaterdag 7 juni 2008.

Plaats: AOC Terra aan de Huizingsbrinkweg
Zaal open vanaf: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Sluiting: rond middernacht

Programma:

Vanaf de opening van de zaal een optreden van Magic Kamal, de close-up magician en illusionist die U zal verbazen met werkelijkheid en illusie. Dit optreden moet U zien en ervaren.

Optreden van het Combo Time onder leiding van Andre Damming met muziek uit de Hollandse top van vandaag en dansmuziek voor later op de avond.

U ontkomt er niet aan dat onze voorzitter op zijn wijze zal stilstaan bij het Stoetbakken in de loop van 25 jaren, deze keer is hij kort van stof.

Consumpties en versnaperingen worden U aangeboden door Uw eigen vereniging.

Het bestuur hoopt U allen te mogen begroeten op deze speciale avond, waarbij U een voucher krijgt voor een mooie verrassing op Stoekbakdag.

terug

ZANGKOOR NOORDBARGE

Met optreden van

De Gebroeders Weggemans en Henk Wijngaard


Het Zangkoor Noordbarge organiseert op woensdag 11 juni 2008 in het kader van 25 jaar Stoetbakkendag een avondconcert op de Brink in Noordbarge bij de stoetbakoven. Het Noordbarger Zangkoor treedt zelf twee keer op. Verder werken mee De Gebroeders Weggemans en Henk Wijngaard.

Het geheel begint om 20.00 uur op de Brink. Drankjes a € 1,-- zijn op de brink verkrijgbaar.

Toegang gratis, iedereen is van harte welkom.

terug

STOETBAKKENLOOP

Vrijdag 13 juni a.s. om half zeven wordt weer het eerste startschot gegeven voor Stoetbakkenloop!
We doen weer een oproep aan de weggebruikers om onze verkeers-regelaars te ondersteunen bij het in goede banen leiden van de loop.

We hopen dat de weergoden ons gunstig gezind zullen zijn dat er veel lopers zijn en natuurlijk veel toeschouwers.
Als dit weer lukt zullen we weer een geslaagde Stoetbakkenloop hebben.

Maar zonder sponsoren voor de prijzen en bekers zouden we ook niet ver komen.

De sponsors zijn:

HOOGEVEEN TRANSPORT
DEKOCAY DUINKERKEN
VITALIS
“DE SNIEDERIJ”KLEDINGREPARATIES
KOOTSTRA TRANSPORT
HARMS TRANSPORT


Starttijden: inschrijfgeld

18.30 2,5 km 2,00
19.00 5 km 3,00
19.30 10 km 4,50

KOM KIJKEN OF LOOP MEE!!


Geert en Annie Boels
Jan en Aaltje Uneken.

terug

VERRASSINGEN VOOR NOORDBARGERS

Om alle Noordbargers enthousiast te maken om deel te nemen aan activiteiten rond het Stoetbakken voor de 25ste keer heeft het bestuur het volgende bedacht:
Iedere deelnemer aan een activiteit ontvangt van het bestuur een zogenaamde voucher. Een voorbeeld hiervan en Uw eerst voucher treft U al aan in dit jubileumboekje. Dus bij deelname aan de bijeenkomst van de Historische Commissie, op de feestavond, bij de uitvoering van het Noordbarger Zangkoor, bij het ontbijt op zaterdag ochtend, bij deelname aan de spelletjes etc. ontvangt U een voucher.

Vul op deze voucher Uw naam, adres en postcode in.

Lever Uw vouchers op zaterdagochtend in bij de caravan op de Brink bij de Stoetbakoven na 10.00 uur en voor 14.00 uur.

Om circa 15.00 uur en 16.00 uur worden de verrassingen bekend gemaakt en heeft U de gelegenheid binnen 15 minuten Uw verrassing persoonlijk af te halen bij de caravan.

Deelname uitsluitend voor Noordbargers en ondersteunende leden van Plaatselijk Belang die buiten Noordbarge wonen. De verrassing dient binnen een kwartier na bekend maken persoonlijk te worden afgehaald. Deelname is kosteloos en per persoon of adres is deelname met meerder vouchers mogelijk. Over de toekenning is geen discussie mogelijk.

NEEM DEEL AAN EEN ACTIVITEIT EN ONTVANG EEN VOUCHER.

 

terug

BESTE NOORDBARGERS

Zijn jullie allemaal al een beetje zenuwachtig? Dat moet haast wel hè, want we vieren dit jaar ons “Stoetbakjubileum”, en niemand weet precies wat er gaat gebeuren. Daarom lijkt het me verstandig om wat betreft de spelletjes, toch een tipje van de sluier op te lichten.
Vorig jaar is er veel vraag geweest om weer een tweekamp te organiseren. Daar zijn we mee aan de slag gegaan. En we hebben nu voor zowel Urk als Darp twee captains. In de buurt aan de west-kant van het Oranjekanaal, oftewel Urk, wordt de ploeg geleid door Roel en Rita Prummel. En het gedeelte aan de Oost-kant, wat ook wel Darp wordt genoemd, wordt de ploeg geleid door Lientje Weggemans en Hennie Jeuring. Nu zijn we voorzichtig begonnen met het uitzoeken van spelletjes, maar eigenlijk kunnen we dit niet afmaken, omdat we afhankelijk zijn van het aantal deelnemers in elke ploeg, en van de gemiddelde leeftijd waar uit geput kan worden.
Mocht het zo zijn, dat er nog niemand bij jullie geweest is, geef je dan spontaan op bij één van de captains. En denk er om we rekenen op heel Noord-Barge, vooral in dit jubileum-jaar.
Natuurlijk kunnen wij niet over de tijd van de Noordbargers beschikken, maar als je in ons prachtige dorp woont, wil je er toch ook leven, en dan is het toch niets te veel gevraagd, dat we één keer per jaar op ons eigen dorpsfeest allemaal present zijn op de brink bij de stoetoven, op de centrale plek van Noord-Barge.
Wij doen ons best om er wat moois van te maken, en wij rekenen op jullie.

Namens de spelletjescommissie,
Roelof Steenbergen.

 

terug

 
MOTORTOERTOCHT


zaterdag 7 september

Vertrek : 11.00 uur De Brink, Noordbarge
Kosten : € 8,50.

Opgeven bij;
* Johan Kleine-Deters tel : 0591- 613723
* Emile Hoogeveen tel : 0591- 628275
* Jan Betting tel : 0591- 642242

Voor degenen die geen motor hebben en een keer achterop mee willen is er vast wel iets te regelen. Neem daarvoor contact op met een van de organisatoren.

terug

Beste Roelof Steenbergen

Beste Roelof Steenbergen,

Van harte gefeliciteerd met deze erkenning die je vandaag is overhandigd namens Hare Majesteit Beatrix Koningin der Nederlanden die het behaagt je op deze wijze te onderscheiden.

Het is terecht dat je wordt onderscheiden voor je inzet die je vele jaren hebt getoond, naast je reguliere werkzaamheden, voor een breder maatschappelijk belang.

Het maatschappelijke belang ligt over een heel breed terrein, maar gelukkig ook in Noordbarge, waar het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge bijzonder verheugd is om jou als inwoner te hebben.

Wij hopen dat je je wilt blijven inzetten voor alle zaken die je interesse hebben en dat wij daar in onze buurt, in onze samenleving in Noordbarge met jou mooie tijden aan beleven met veel activiteiten en succes.
 
Het is ook een erkenning voor en van jouw echtgenote Dini, want laten we eerlijk zijn ook haar inzet heeft het mogelijk gemaakt dat jullie veel activiteiten altijd samen hebben kunnen doen.
     
Nogmaals van harte gefeliciteerd,

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge

terug

EIER ZUKEN en NEUTIENSCHIETEN

Op tweede Paasdag 2008 stonden we op en bleek dat het had gesneeuwd, overeenkomstig de voorspellingen. Een paar centimeter sneeuw, dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Maar het neutienschieten zal door gaan. De zon kwam door, op het plein bij de Boerderij dooide de sneeuw weg en konden we de banen tekenen. Om 11 uur begon het zelfs warm te worden in de zon bij een strak blauwe hemel. Er waren weer meer dan vijftig eieren verstopt door de Noordbarger paashaas bij de Boerderij. Met mandjes stonden meer dan twintig kinderen op het startsein te wachten. Daarna was het zoeken en ieder vond wel ergens een ei en was erg blij. En… in deze zoekwedstrijd was er voor iedereen en prijs: een chocolade paashaas.

Daarna konden de kinderen neutienschieten. De volwassenen uit Noordbarge waren daar al in de volle zon mee begonnen en lieten zich de koffie met koek goed smaken. Met een hartversterking uit kleine glaasjes was het makkelijk de temperatuur hoog en de stemming er in te houden. ’t Was gezellig om met zo veel Noordbargers, jong en oud, bezig te zijn op deze tweede Paasochtend. Het was de warmste neutienschieten in jaren.
 

VOLLEYBALCLUB NOORDBARGE

Wij zijn een groep enthousiaste mannen en vrouwen die wekelijks bij elkaar komen om onder deskundige leiding te volleyballen.
We spelen elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur, in de zaal bij de Opstik.
Hebt u belangstelling kom vrijblijvend eens langs op dinsdagavond.
Of bel met Harma Kleine Deters tel 610663.

 

terug