stoetbakkendag
-2016 (foto's)
-2016
-2015 (foto's) 1
-2015
-2014 (foto's) 1
-2014 (foto's) 2
-2014
-2013 (foto's)
-2013
-2012 (foto's)
-2012

-2011 (foto's)
-2011

-2010 (foto's)
-2010
-2009
-foto's 2009
-2008
-(foto's)
-25 jr. stoetbakken
-2006
-2005

-2004 (foto's)

Stoetbakkenloop

-2008
-2006
-2005
-2004 (foto's)

Van de Voorzitter
Programma stoetbakkendag 12 juni 2004
Oproep
Bewoners overleg
Van de bestuurstafel
Gevonden voorwerpen
Kaarten
Bestuur Plaatselijk belang Noordbarge
Zomeravondconcert


Van de voorzitter

De mooiste tijd voor Noordbarge staat weer voor de deur. Ons dorp gekoesterd door het voorjaarszonnetje. Het is weer de tijd voor de buitenactiviteiten in ons dorp. Dat betekent dat onze stoetbakkenloop en de stoetbakkendag binnenkort weer plaatsvinden. De stoetbakkenloop is op vrijdag 11 juni. Deze loop wordt zoals elk jaar door onze actieve dorpsbewoners Annie enGeert Boels en Aaltje en Jan Uneken georganiseerd. De stoetbakkendag belooft een geslaagde dag te worden. Het programma is zo goed als rond en er is ook dit jaar voor elk wat wils. De tweekamp tussen Darp en Urk is vorig jaar door Urk gewonnen. Darp heeft dus een gedegen voorbereiding nodig voor een revanche. Het programma van onze stoetbakkendag vindt U elders in dit boekje.

Dit jaar wordt er maar één concert gegeven op onze brink maar dat wordt dan ook echt een klapper. De datum is anders dan in de nieuwsbrief vermeld 2 juli in plaats van 25 juni. Ook over dit concert leest U elders in dit boekje meer.

Het reisje voor de kinderen van Noordbarge is inmiddels achter de rug. Er zijn maar liefst 27 kinderen met hun begeleiders op pad geweest. Ze hebben een prima dag gehad en gelukkig werkte het weer mee.  Hiervoor is veel en goed werk verzet vooral door de dames in ons bestuur.

Dit jaar is er een extra bewonersvergadering gehouden met als thema verkeer. Tijdens onze jaarvergadering was de wethouder van verkeer de heer Eerenstein ziek. Het was daarom nodig om een extra vergadering in te lassen. Er zullen niet veel mensen met een tevreden gevoel van deze vergadering huiswaarts gekeerd zijn. De wethouder had misschien wel enig begrip voor de verkeersproblemen in ons dorp maar kon en wilde geen enkele toezegging doen. Met deze constatering is wat mij betreft dit hoofdstuk beslist niet gesloten. De Ermerweg is zo druk dat de veiligheid en de leefbaarheid in ons dorp daardoor nadelig worden beïnvloed We zullen zeker met de wethouder in gesprek blijven want de huidige situatie is nauwelijks meer acceptabel. Daarnaast zal de ontwikkeling van de Delftlanden voor extra verkeer op de Ermerweg gaan zorgen.

Gelukkig is de verkeerssituatie op andere punten in ons dorp wel verbeterd. Te denken valt aan de verkeersdrempel bij het voormalig hotel “Het Hunebed” en de slinger in het Zuideind. Maar desondanks blijft er nog genoeg te onderhandelen over. De komende jaarvergadering zal het onderwerp verkeer zeker weer op de agenda staan 

Positief voor ons dorp is dat de Huizingsbrink die tot voor kort eigendom was van de familie Garming gekocht is door de gemeente. De gemeente zorgt nu voor het onderhoud en dat maakt de entree aan de noordzijde van ons dorp een stuk fraaier.

Ik hoop dat we met elkaar een mooie zomer in ons mooie dorp tegemoet gaan. Ik hoop U tijdens stoetbakkendag en tijdens het Noordbarger zomeravondconcert weer te mogen begroeten.

Hans Jansma  terug  


STOETENBAKKENDAG 12 JUNI 2004

Programma:

 • 7:00                 HERAUTEN WEKKEN DE BEVOLKING

 • 7:30                 ONTBIJT VOOR DE MEDEWERKERS

 • 8:00                 BEGIN BROODVERKOOP

 • 8:30                 ONTBIJT VOOR DE INWONERS VAN NOORDBARGE

 • 10:00               OPENING HANS JANSMA

 • 10:15               OPTREDEN POPPENTHEATER

 • 10:30               t’OAL VOLK

 • 11:00               OPTREDEN POPPENTHEATER

 • 11:30               t’OAL VOLK

 • 12:00               LOOPORKEST

 • 12:30               OPTREDEN POPPENTHEATER

 • 13:00               LOOPORKEST + NOORD-BARGERKOOR      

 • 13:00 – 14:30   PAARDETRAM JAN PLEZIER

 • 13:30               SPELLETJES

 • 14:30               LOOPORKEST

 • 14:45               VERVOLG SPELLETJES

 • 16:00 – 16:15   EINDE SPELLETJES + PRIJSUITREIKING + NOORD-BARGERKOOR
                         OPRUIMEN

 • 17:00               EINDE STOETBAKKENDAG + OPRUIMEN

VERDER KUNNEN DE KINDEREN GENIETEN VAN DE DRAAIMOLEN, GESCHMINKT WORDEN EN KINDEREN TOT 15 JAAR OP HET SPRINGKUSSEN

                                    DIT IS ALLEMAAL GRATIS!

ROELOF STEENBERGEN ZAL U WEER VAN DE EVENEMENTEN OP DE HOOGTE HOUDEN!                                      terug


OPROEP

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge is op zoek naar een opslagmogelijkheid voor de spullen die met stoetbakkendag gebruikt worden. Daarnaast zijn we op zoek naar ruimte om onze caravan te stallen. Heeft of weet U ruimte beschikbaar en/of te huur wilt U dat dan aan één van de bestuursleden doorgeven.

We hebben echt dringend ruimte nodig U helpt uw dorp.

Het bestuur. terug


Verslag bewoners overleg op 26 maart 2004.
Onderwerp : ontsluiting Delftlanden .
Gast: wethouder Eerenstein.

Opening door de voorzitter.

Hans Jansma heet alle aanwezigen hartelijk welkom en legt uit wat de bedoeling van deze avond is en vraagt de heer Eerenstein een presentatie te geven over de ontsluiting van de Delftlanden  en de verkeerstoename op de Ermerweg.De verkeerstoename op de Ermerweg kan tot onveilige situaties leiden..

Wethouder Eerenstein :
Op vrijdagavond is hij zonder ambtelijke ondersteuning.
De eerste stap die op verzoek van plaatselijk belang heeft plaats gevonden is het plaatsen van radar palen langs de Ermerweg.
Tweede stap was het plaatsen van radar palen aan de Nw. Amsterdamschestr.
De Rondweg moet een echte stroomweg worden met ongelijke kruisingen maar dat kost veel tijd.De afspraak met Plaatselijk belang om van de Ermerweg een eenrichtings verkeer weg te maken kost ook veel tijd.
De ontwikkeling van de Delftlanden gaat erg langzaam omdat project ontwikkelaars daar ook grote stukken grond bezitten .
Ontwikkeling van de Rondweg: Rondweg moet rond door Valtherbos en uitkomen ter hoogte van Pandiek. Dit stuit  op weerstand omdat er bos opgeofferd moet worden.
Ontwikkeling Ermerweg: Ermerweg niet afsluiten en niet laten uitkomen op de Rondweg maar middels een aanpassing bij de Klinkmolenbrug aan laten sluiten op de Oude Rijksstraatweg naar Erm. Komende vanuit Noordbarge kan men dan in Erm de N 34 op.
Voor fietspad  vanuit de Delftlanden is een krediet verleend, deze gaat niet door het bos.
Op verzoek van Plaatselijk belang zijn er al een aantal verkeersremmende maatregelen genomen:radarpaal is verplaatst en staat nu voor de kruising Noordbargerstr. Schapenveenweg . Paralelweg is aan beide kanten versmald en er is een drempel gelegd.
Zuideinde is een verkeersremmer geplaatst.
Fietspad langs Oranjekanaal richting Bargeres is aangemeld bij het rekreatieschap.
Fietspad Westenesch/Sleen heeft prioriteit
Aansluiting Ermerweg/ Rondweg  vervalt. Op welke termijn en hoe zeker dit alles is kan de wethouder geen uitspraak over doen.De wethouder schat de kans dat deze aansluiting vervalt op 50 %.

Vragen van bewoners:
Hr. Lukkes: U had het over afsluiting van de Ermerweg. Is eenrichtingsverkeer van de baan?
Weth. Nadeel hiervan is dat Ermerweg dan een racebaan wordt.
Wat is de bedoeling van de ontsluiting Delftlanden  t.a.v. Rondweg en Ermerweg?
Weth. Dat weggebruikers gebruik maken van de Rondweg.
Hr. Dorman: Wordt snelheid dan ook opgevoerd van 70 naar 80 km.?
Weth. Wettelijk is het niet toegestaan om harder dan 70 km te rijden op een Rondweg. Wethouder zal dit papier aan ons toesturen.
Wethouder:Problematiek bij ten Cate. Dit komt regelmatig terug in de Raad. De Hondsrugweg heeft veel zijwegen  een busbaan en een fietspad. De Raad wil een zoveel mogelijke groene golf. Zijwegen hebben hier last van, wordt ook vaak door rood licht gereden door alle soorten weggebruikers.   De Raad heeft duidelijk gekozen voor de groen golf.
Hrt. Gerrits: verkeersaanvoer vanaf de richting Bargeres is een groot probleem.
Weth. verkeerslichten zijn geplaatst op verzoek van Plaatselijk belang.
Hr. Zwols: verkeer komende uit de richting Erm wat li. af naar centrum wil heeft 2 voorsorteerbanen maak daar 1 van.
Weth. Dan wordt de rij alleen maar langer . Lost niets op.
Rondweg moet ronder. Vanaf Klinkmolenbrug  naar Pandiek moet Rondweg worden.
Als Noordbarge de groene golf wil veranderen moet dit bij de Raad worden aangekaard.
Eigenlijk is het heel simpel . De Hondsrugweg ligt op de verkeerde plaats.Tot 2020 zal er een verkeerstoename zijn van 40%. Frieslandroute zal dichtslippen. De N34 wordt niet verdubbeld. Er gebeuren op deze weg veel ongelukken maar dat heeft te maken met het rijgedrag van de verkeersdelnemers. Dat moet veranderen!
Hr. Uneken: Komend op de fiets vanuit het centrum  naar Noordbarge moet je bij ten Cate eerst de Noordbargertstr. oversteken om vervolgens 100 meter verder weer de Noordbargerstr oversteken om de weg volgens de juiste regels te vervolgen.
Weth.: Pl. Belang kan aanvraag doen voor vereenvoudiging uit de 4 tons pot.
Hr. Gerrits: hoeveel bewoners komen er in de Delftlanden?
Weth.:Dit hangt van verschillende factoren af . o.a. van de projectontwikkelaars. De bouw kan in z”n geheel maar ook in kleinere stukken gestart worden. Gemeente is minder positief over snel bouwen in de Delftlanden.Momenteel is de gemeente aan het bouwen in Angelslo. Emmerhout, Emmermeer en dan nog de Delftlanden.
Hr. Dorman:Hoe komen we via de Ermerweg op de N34?
Weth.:Via Erm  of via de Nw. Amsterdamschestr. naar de Rondweg.
Hr. Dorman voor een betere doorstroming zou er een rotonde moeten komen Nw. Amsterdamschestr./Ermerweg i.p.v.kruising. Weth. geeft toe dat dit een betere oplossing zou kunnen zijn.
Mevr. Jipping: waarom kan de Ermerweg nu wel dicht ,terwijl dit vroeger open moest blijven voor groot industrueel verkeer?
Weth.: Dat was voor Holvrieka maar deze fabriek is failliet.
Karin Brands: Ermerweg wordt steeds drukker vooral s’morgens als de kinderen van Achter het kanaal en van de Bargerkampenweg moeten oversteken om naar school te gaan.
Hans Jansma: Ermerweg wordt steeds drukker, de Delftlanden komt er wel.Als we van de Ermerweg een eenrichtings verkeer weg maken zal,het minder druk zijn maar zeker niet veiliger. Het verzoek wat plaatselijk belang meerdere keren aan de gemeente heeft gedaan is:
Verkeerslichten ter hoogte van pension het Hunebed.Gemeente is hier sterk tegen .Noemt het schijnveiligheid
De keuze is nu Verkeerslichten bij het Hunebed of Eenrichtingsverkeer op de Ermerweg.

Pauze.  terug

Het probleem is : de Ermerweg wordt steeds drukker.
Er moet een maatregel komen om er veilig te kunnen oversteken.
Hans: Ermerweg zo laten als die is met veilige oversteek.
Hr. Hofstra: bruggetje onder Oranjekanaal door. Kost niet zoveel en je hoeft er geen vergunning voor te hebben.
Weth: Keuzes maakt iedereen en hebben consequenties en hier is dat de oversteek van de Ermerweg.
Zebrapad is onveilig. Automobilisten stoppen meestal niet.
Mevr. Jipping: Hoeveel geld heeft de gemeente over voor een oplossing?
Weth.: Kan en wil hier geen uitspraak over doen.
Hans:Waarom geen verkeerslichten bij Hunebed? Wat is het probleem?
Weth.: Automobilisten zijn hier niet op ingesteld, gemeente wil doorstroming. Gemeente wil best meedenken over oplossing veiligheid.
Hr. Uneken: Onderkend u het probleem?
Weth.: Ik heb er wel begrip voor, maar heb ook rekening te houden met andere mensen en andere dingen. Zoals het fietspad Westenesch/Sleen. Dit heeft voorang voor de veiligheid van de schoolkinderen Sleen/Emmen.
Mevr. Brands: Positief is het plaatsen van de radarpalen. Ben ik erg blij mee.
Hr. Dorman:Bij het Baken in Angelslo werken verkeerslichten toch ook goed.
Weth. : Deze zijn er gekomen omdat indertijd drie scholen zijn gefusieerd. Nu klagen deze ouders dat er te weinig parkeerplaatsen voor de auto’s zijn . Dat is niet het probleem van de Gemeente.Elke oplossing heeft weer een keerzijde.In Noordbarge is een scooter op de Paralelweg gevaarlijker dan een auto op de Ermerweg die 50 km. rijdt.
Hr. De Jeu:Verkeersbeeld moet veranderen bij Hondsrugweg/Ermerweg en Nw. Amsterdamschestr./Rondweg.
Hr. Waalkens: bent u bereid mee te denken over kostenplaatje bruggetje onder Oranjekanaal .: als dit door zelfwerkzaamheid gebeurt?
Weth.:Is bereid een berekening te laten maken.
Mevr.Jipping: Schapenveenweg is een sluiproute, gaat veel verkeer langs naar Emmen.
Weth.: dit is een zaak van normen en waarden. Ik weet wie er langs gaan .er is nauwelijks handhaving.
Anno van Dijken: Zet mobiele verkeerslichte bij het Hunebed om te proberen.
Weth. vindt dit geen goed idee maar wil het wel voorleggen aan deskundigen en wil ook kijken naar mogelijkheid bij te Cate voor de fietsers
Hans: toezegging van de wethouder : Ermerweg zal minder druk worden in de toekomst
En fietsoversteek bij ten Cate.
Mevr.?:Leidt het verkeer van de Bargeres, Rietlanden en Delftlanden naar de Rondweg.
Hans: bedankt wethouder en de aanwezigen, Het was een pittige discussie en voor veel dingen is nog geen oplossing. Wethouder Eerenstein en het bestuur Plaatselijk Belang hebben nog huiswerk te doen.

Hans wenst iedereen wel thuis.                       terug


Van de bestuurstafel.

Vorig jaar is er een mooie wisseltrofee gemaakt met de bedoeling deze op een sokkel te plaatsen aan het Oranjekanaal. Plaatselijk belang heeft dit aangevraagd bij de gemeente. Helaas heeft de gemeente geen toestemming gegeven voor het plaatsen van de sokkel.  terug


Gevonden voorwerpen.

Op 25 mei  zijn de kinderen uit Noordbarge op reis geweest. “s avonds om 18.00 uur hingen er nog 2 jacks (maat 128 en 164) bij de schommels. Wie mist z’n jack????

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met Cora Zuring Huizingsbrinkweg 62 telefoon 611216.  terug


Kaarten.

Het was weer een gezellig kaartseizoen. Hopelijk geldt dit voor iedereen. We hopen op een zonnige zomer en zouden dan graag op 7 september weer beginnen.
Voor allemaal prettige vakantie. Bedankt voor de prachtige plant. Ik zal hem goed verzorgen. Onze prijzen worden aangeboden door Sanders verf en behang. Hartelijk dank namens onze kaartclub.

De prijzen gaan deze keer naar

W01    Jan Hummel           109498 punten
W02    Jos Hemel              108298 punten
W03    Trijn Robben           107399 punten

Aanmoedigingsprijs

Rennie Hartman                   96988 punten

Berekend over 22 kaartavonden

A. Braam 104169   Ro. Prummel 55149 12 x
I. Kiers  105182   G. Schutrups 99315  
J. de Boer 99261   R. Hartman 96988  
T. de Boer 103774   A. Hollander  102066  
R.Kootstra 95745 30 x G. Boer  21078 5 x
J. Kootstra 87160 18 x  G. Schulte 99319  
W. Jonkers 86219  18 x H. Nijenbrinks 107314  
J. Jonkers 90263 19 x H. Jeuring 41368  9 x
E. Blaauw 102931   A. van Asch 106469  
G. Aalderink  102939    J. Hemel   108298  
J. Aalderink 101285   J. Hummel 109498  
H. Geraets   73988  16 x   L. Regtop 102496    
M. Geraets 102775   Nienhuis  9234 3 x
T. Robben 107399   Marianne 17501 4 x
A.Uneken 67445 15 x Jan Muldery   26715 6 x
N. Leyten 101262    Martijn   12582  3 x
J. v/d Berg  100059    Brookman 14588 3 x
Ri. Prummel 64948 14 x      

  Tot 7 september

Jan en Tini  terug


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE

Voorzitter                   Hans Jansma
                                   Bargerkampenweg 7a                    tel. 648782

Penningmeester         Hilde Meringa
                                   Bargerkampenweg 21                    tel. 616328

Secretaris                   Cora Zuring
                                   Huizingsbrinkweg 62                      tel. 611216

Leden                          Janneke Brink
                                    De Boerhoorn 11                            tel. 648603

                                    Arno van Dijken
                                    Bargerkampenweg 15                    tel. 641100

                                    Aafke Euving-Hof
                                    Zuideind 4                                      tel. 614766

                                    Jan Uneken
                                    Middenstraat 3                                 tel. 612753 
terug


Het Noordbarger zomeravondconcert.

Dit jaar wordt het Noordbarger zomeravondconcert gehouden op vrijdag 2 juli. We beginnen om 19.30 uur als het kan op de brink bij de stoetbakoven. Bij slecht weer kunnen we terecht in het AOC aan de Huizingsbrinkweg.

Voor U treden op: Euterpe en Janine Vos.

Janine is een zangeres die in musicals van Joop van de Ende gezongen heeft. Vrijdag 25 juni staat ze nog in Amsterdam Arena en één week later op de brink in Noordbarge.
Euterpe heeft in Noordbarge al laten zien dat hun concerten zeer de moeite waar zijn en met Janine hebben we een echte topper in huis die ook nog eens uit onze regio afkomstig is.

Dat wij zo’n concert, dankzij onze sponsors, gratis kunnen aanbieden is echt uniek.

Onze sponsors zijn:
Cvites, Wooncom, Rozier & Weggemans, Stevens Engineering, Notariaat ’t Suydevelt,  en AAS . Het Terra College maakt dit concert mogelijk dankzij haar steun in natura.

Al deze bedrijven verdienen onze dank want zonder hun bijdrage zou dit concert niet gegeven kunnen worden.   terug