stoetbakkendag
-2016 (foto's)
-2016
-2015 (foto's) 1
-2015
-2014 (foto's) 1
-2014 (foto's) 2
-2014
-2013 (foto's)
-2013
-2012 (foto's)
-2012

-2011 (foto's)
-2011

-2010 (foto's)
-2010
-2009
-foto's 2009
-2008
-(foto's)
-25 jr. stoetbakken
-2006
-2005

-2004 (foto's)

Stoetbakkenloop

-2008
-2006
-2005
-2004 (foto's)

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE  2005
Van de Voorzitter
STOETBAKKENDAG 11 JUNI 2005
Burgemeester Emmen op bezoek in Noordbarge
NOORDBARGE ontvangt BEVRIJDERS
Reünie 60 jaar bevrijding Noordbarge
Een Lintje voor Lientje
Historische Commissie
Zomeravondconcert in Noordbarge
KAARTCLUB


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE  2005

www.noordbarge.info

Voorzitter                  Onno te Nuyl
                                    Hogewandweg 2                                                      tel. 616924
                                    tenuyl@planet.nl

Penningmeester      Annemarie Zieck
                                    Het Groene Loo 8                                                     tel. 615745
                                    Ziek000@wxs.nl

Secretaris                  Cora Zuring
                                    Ronerbrink 22                                                           tel. 611216
                                    cora.zuring@raketnet.nl

Leden                         Janneke Brink
                                    De Boerhoorn 11                                                      tel. 648603
                                    janneke@brinkverzekeringen.nl

                                    Anno van Dijken
                                    Bargerkampenweg 15                                              tel. 641100
                                    a.vandijken@home.nl

                                    Aafke Euving-Hof
                                    Zuideind 4                                                                tel. 614766
                                   
h.euving@hccnet.nl

terug


Van de Voorzitter

Sinds de laatste jaarvergadering mag ik voorzitter zijn van Plaatselijk Belang Noordbarge. Dit is de zogenaamde Erkende Overleg Partner met de gemeente Emmen. Noordbargers hebben mij gevraagd of het wel bevalt, voorzitter zijn. Daarop kan ik volmondig JA antwoorden.

Met het bestuur hebben we ongeveer maandelijks vergaderd, de stemming is super en activiteiten worden uitgevoerd. Aan het einde van het jaar was er het carbidschieten, met Pasen hebben we met veel inwoners weer het neut schiet’n beoefend met de noten van Annegienus Braam. De burgemeester is op bezoek geweest en er wordt regelmatig overleg gevoerd met de gemeente.

Inmiddels is de website van Noordbarge operationeel www.noordbarge.info Het is alle inwoners aan te raden om regelmatig deze site te bezoeken. Jan de Vries houdt de informatie up to date en als er nieuws is wordt het direct geplaatst met foto’s.

Het zangkoor van Noordbarge heeft haar vijfjarig bestaan gevierd met een daverende bijeenkomst en mooie toespraken. Een koor waar we trots op kunnen zijn in Noordbarge.

De Historische Commissie is druk bezig met het verzamelen en vastleggen van zoveel mogelijk gegevens van Noordbarge. De commissie heeft op 10 april een reünie georganiseerd voor alle (oud) Noordbargers die de bevrijding, 60 jaar geleden, hebben meegemaakt. Het was een fantastische bijeenkomst met enthousiaste reacties van de reünisten. In Noordbarge hebben wij op zaterdag 9 april op de voor ons zo passende manier de oude legervoertuigen met Poolse bevrijders ontvangen bij de brug over het Oranjekanaal.

Nu is het weer tijd voor de Stoetbakkenloop op 10 juni en ons Stoetbakkenfeest op zaterdag 11 juni. Het belooft weer een mooi spektakel te worden, met een sportieve strijd om de Noordbargerbokaal.

In dit programma vindt U naast informatie over het Stoetbakken ook verslagen van bijzondere gebeurtenissen en nieuwe activiteiten zoals het Zomeravondconcert op vrijdag 1 juli 2005 met The Harmony Singers, de zomer fietstocht en de rommelmarkt op zaterdag 24 september.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge wenst alle inwoners en bezoekers een sportieve Stoetbakkenloop en een mooi –feest toe.

Onno te Nuyl

terug


STOETBAKKENDAG 11 JUNI 2005

Programma:

07:00
07:30
08:00
08:30
10:00
10:15
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:30
14:45
16:00 – 16:15
17:00
HERAUTEN WEKKEN DE BEVOLKING
ONTBIJT VOOR DE MEDEWERKERS
BEGIN BROODVERKOOP
ONTBIJT VOOR DE INWONERS VAN NOORDBARGE
OPENING ONNO TE NUYL
OPTREDEN POPPENTHEATER
NOGMAALS OPTREDEN POPPENTHEATER
BROODBAKKEN DOOR EN VOOR  KINDEREN
LOOPORKEST
OPTREDEN POPPENTHEATER
LOOPORKEST
SPELLETJES
LOOPORKEST
VERVOLG SPELLETJES
EINDE SPELLETJES + PRIJSUITREIKING
EINDE STOETBAKKENDAG + OPRUIMEN

In overleg met Plaatselijk Belang organiseert Wooncom op de Huizingsbrink een verkoop van goederen ten behoeve van het Wooncom calamiteitenfonds, met aandacht voor Srilanka.

Evaluatie van het Stoetbakken op woensdag 15 juni 2005 om 19.45 in de Boerderij

terug


Burgemeester Emmen op bezoek in Noordbarge

Op donderdag 31 maart bracht Burgemeester Cees Bijl van Emmen met de coördinator EOP mevrouw Lia Wilpshaar, een bezoek aan Noordbarge. Zij werden ontvangen door het dagelijksbestuur van Plaatselijk Belang, Cora Zuring, Annemarie Zieck en Onno te Nuyl. Er is gesproken over de relatie tussen Noordbarge en de Gemeente Emmen aan de hand van de aanvraag voor het zogenaamde 4 tonsvolume en de veiligheid bij het oversteken van de steeds drukker wordende Ermerweg. Daarna is een bezoek gebracht aan de familie Betting aan de Oude Zuidbargerstraat. Berend heeft uitvoerig verteld over de geschiedenis van de boerderij, het boerenbedrijf en het leven in Noordbarge. Vervolgens is te voet een wandeling gemaakt door Noordbarge die eindigde in de Cloeckshof bij de heer Garming Bzn aan de Noordbargerstraat. Hendrik heeft na het laten zien van de boerderij uitvoerig verteld over de bevrijding van Noordbarge, 60 jaar geleden. De burgemeester was bijzonder onder de indruk van hetgeen hem is getoond en verteld.

Uw Noordbarger verslaggever.

terug


NOORDBARGE ontvangt BEVRIJDERS

Keep Them Rolling in Noordbarge op zaterdag 9 april 2005

In het kader van 60 jaar bevrijding van Noordbarge en Emmen organiseerde de Stichting Herdenking op zaterdag 9 april een tocht met oude militaire voertuigen vanaf Hotel Emmen naar Noordbarge en verder naar Emmen.

Om 11.45 uur werd de optocht op ludieke wijze ontvangen door de inwoners van Noordbarge bij de brug over het Oranjekanaal in de Ermerweg bij Chinees Restaurant DA-XIN te Noordbarge. Op deze plek werd 60 jaar geleden slag geleverd door onze Poolse bevrijders met de Duitse bezetter.

Na opnieuw ‘slag te hebben geleverd’ door het veroveren van de geplaatste pallets ontvingen de bevrijders een Chinese traktatie met Amerikaanse drank van DA-XIN en een bos bloemen van Tuincentrum Noordbarge. Na twintig minuten trok de stoet verder over de Ermerweg, de Noordbargerstraat en de Middenstraat naar de centrale brink van Noordbarge bij de Stoetbakoven. Op de Brink werden de voertuigen opgesteld en waren te bezichtigen in hun ‘bijna’ oorspronkelijke omgeving. Op de Brink werd ook de maquette getoond van de situatie op 10 april 1945, waarbij 17 boerderijen afbrandden en evenzoveel families huis en haard verloren, op de laatste dag van de bezetting.

Vele honderden belangstellenden waren op de brug aanwezig en later op de brink.

Om 13.00 uur vertrok de stoet richting Emmen vooraf gegaan door de showband Laus Deo.

Uw Noordbarger verslaggever.

terug


Reünie 60 jaar bevrijding Noordbarge

De historische Commissie organiseerde op zondag 10 april 2005 een reünie voor de (oud)inwoners van Noordbarge die de bevrijding 60 jaar geleden hebben meegemaakt. De belangstelling was overweldigend, meer dan 160 reünisten hadden zich aangemeld en bijna iedereen was aanwezig. Voorzitter Harrie Gerrits opende de dag op passende wijze in het Drents, waarna de Burgemeester van Emmen de heer Cees Bijl een zeer toepasselijke en toegesneden toespraak hield tot de aanwezigen. Daarna koos ieder weer zijn route langs oude bekenden en liefdes. Als snel kwam een borrel op tafel en werd een voortreffelijke lunch genuttigd. Om twee uur vertrok de eerste ronde met de vier paardentrams. Tegen vieren bood Hendrik Garming Bzn, de éminence grise van de Historische Commissie, het eerste exemplaar van het boek 60 jaar bevrijding Noordbarge aan aan de oudste aanwezige mevrouw Steenbergen Hilbrands. Mevrouw Bosch, dochter van meester Bosch, las het dagboek van haar vader voor van 10 april 1945. Daarna liep de reünie ten einde en werd de organisatie op het hart gedrukt om zo spoedig mogelijk opnieuw een reünie te organiseren. Het was een in alle opzichten geslaagde bijeenkomst met vele nieuwe contacten.

Uw Noordbarger verslaggever.

terug


Een Lintje voor Lientje

Het heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix behaagd om onze Lientje Weggemans-Hilbrands koninklijk te onderscheiden. Op de ochtend van 29 april 2005 werd Lientje bij Sanders weggelokt en naar het gemeentehuis van Emmen gebracht. Daar werden haar de versierselen opgespeld door burgemeester Bijl.

Lientje is onderscheiden voor haar jarenlange inzet bij het ‘t Aol Volk en haar bijdragen in Noordbarge, in het bestuur van Plaatselijk Belang, het zangkoor en de Historische Commissie.

’s Avonds was er een receptie met dansuitvoeringen door ’t Aol Volk en toespraken waarbij ook Geesje Vrieswijk-Kiers en Grietje Wever-Brakels recipieerden.

Voorzitter Onno te Nuyl van Plaatselijk Belang Noordbarge zette Lientje in het zonnetje door haar inzet te roemen, Lientje aan te sporen haar lintje met liefde te dragen en te onderstrepen dat wij als Noorbargers trots zijn op Lientje als één van en met ons.

Uw Noordbarger verslaggever.

terug


Historische Commissie

DONATEUR WORDEN

De Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft als doel zoveel mogelijk van de historie van Noordbarge vast te leggen, te bewaren en toegankelijk te maken voor anderen.

De leden van de Historische Commissie houden daartoe interviews met (oud)bewoners, verzamelen foto’s en oude kaarten, doen genealogisch onderzoek naar families en hun geschiedenis, verzamelen gegevens over de vergane en bestaande boerderijen en bebouwingen, doen onder zoek naar veldnamen enzovoort.

De Historische Commissie is voornemens om gegevens te vermelden op de website van Noordbarge www.noordbarge.info , gaat inloopdagen organiseren om contact te houden met belangstellenden, gaat een Nieuwsbrief uitgeven waarin de laatste wetenswaardigheden worden vermeld en overweegt één of meerdere boeken te gaan publiceren over Noordbarge met haar straten, boerderijen, verhalen en geschiedenis.

U kunt donateur worden en daarmee de werkzaamheden van de Historische Commissie ondersteunen.

De bijdrage bedraagt € 10.- per jaar, meer mag ook, U ontvangt daarvoor vervolgens het programma van de Historische Commissie en onze Nieuwsbrief.

U wordt donateur door het overmaken van Uw bijdrage op rekeningnummer 502842180 van Plaatselijk Belang Noordbarge onder vermelding van ‘Donateur HC, naam, adres en woonplaats’.

Harrie Gerrits

Voorzitter Historische Commissie

U kunt ook al vast de onderstaande strook inleveren bij één van de leden van de Historische Commissie.

Naam……………………………………..Adres………………………………………….

                                                                        ………………………………………………         Meldt zich aan als donateur van de Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge en zal € 10,- of meer overmaken op rekeningnummer 502842180.

terug


Zomeravondconcert in Noordbarge

Plaatselijk Belang Noordbarge organiseert dit jaar wederom een zomeravondconcert.

Het afgelopen jaar was het concert een groot succes met het optreden van de musicalzangeres Janine Vos en Euterpe.

In 2005 willen wij graag laten optreden The Harmony Singers, een groep van circa 45 personen uit Hoogeveen, met begeleiding van een eigen combo.

Het concert wordt gegeven op vrijdag 1 juli 2005 en begint om 19.30 uur op de Brink in Noordbarge bij de stoetbakoven. Het concert is vrij toegankelijk

terug


KAARTCLUB

Ons kaartje leggen is weer gebeurd, Jan en ik hebben het weer met veel
plezier gedaan , en we hopen dat jullie het ook leuk hebben gevonden.
Nu kijken we uit naar een mooie zomer, hopelijk. We hebben net als altijd de punten berekend op tweeëntwintig kaartavonden, we hebben nu negenentwintig gespeeld.

Bedankt allemaal voor het vertrouwen in ons gesteld.
Onze prijzen zijn beschikbaar gesteld door ze uit eigen kas te betalen,

dan zijn de prijzen weer verdeeld als volgt:

No 1     Arend Hollander                       110810 pnt
No 2     Harry Nijenbrinks                    108369 pnt
No 3     Tini de Boer                             106257 pnt

Aanmoedigingsprijs Lukas Regtop    99885 pnt                       

Berekend over 22 kaartavonden

A. Braam
I. Kiers
J. de Boer
T. de Boer
R.Kootstra
J. Kootstra
W. Jonkers
J. Jonkers
E. Blaauw
G. Aalderink
J. Aalderink
H. Geraets
M. Geraets
T. Robben
N. Leyten
J. v/d Berg
Rie Prummel
104545
105520
105243
106257
88478   19 x
83380   18 x
100159
105602
105904
105716
86749   18 x
69565   15 x
96829   21 x
102907
100589
104955
55735    13 x
Roel Prummel
Geert Schutrups
Gienus Schutrups
R. Hartman
A. Hollander
G. Schulte
H. Nijenbrinks

A. van Asch
J. Hemel
J. Hummel
L. Regtop
 
39773    9 x
71202  16 x
65024
102020
110810
102940
108369

86445   18 x
58829   13 x
103314
99885
 

Reserves

Weggemans
Marianne
Martijn
George
Nienhuis
19222         4 x
8864           2 x
15526         3 x
9558           2 x
37950         8 x

terug