stoetbakkendag
-2016 (foto's)
-2016
-2015 (foto's) 1
-2015
-2014 (foto's) 1
-2014 (foto's) 2
-2014
-2013 (foto's)
-2013
-2012 (foto's)
-2012

-2011 (foto's)
-2011

-2010 (foto's)
-2010
-2009
-foto's 2009
-2008
-(foto's)
-25 jr. stoetbakken
-2006
-2005

-2004 (foto's)

Stoetbakkenloop

-2008
-2006
-2005
-2004 (foto's)

BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE  2006
Van de Voorzitter
STOETBAKKENDAG 10 JUNI 2006
Bericht van de Kaartclub
Eier zuken en neutienschieten
Historische Commissie
10 juni de dorpsspelen in een iets andere opzet
Zomeravondconcert in Noordbarge


BESTUUR PLAATSELIJK BELANG NOORDBARGE 2006

www.noordbarge.info

Voorzitter
Onno te Nuyl
Hogewandweg 2 tel. 616924
tenuyl@planet.nl

Penningmeester
Annemarie Zieck
Het Groene Loo 8 tel. 615745
Zieck000@wxs.nl

Secretaris
Kirstin Meringa
Bargerkampenweg 20 tel. 653983
h.essing@freeler.nl

Leden
Janneke Brink
De Boerhoorn 11 tel. 648603
janneke@brinkverzekeringen.nl

Anno van Dijken
Bargerkampenweg 15 tel. 641100
a.vandijken@home.nl

Aafke Euving-Hof
Zuideind 4 tel. 614766
h.euving@hccnet.nl

Jan Uneken
Middenstraat 3 tel. 612753
auneken@hetnet.nl

 

terug


Van de voorzitter

Het is weer voorjaar geworden in Noordbarge. Het was wel een erg lange koude en sombere winterperiode.

Op de laatste jaarvergadering heb ik verslag gedaan van de ontwikkelingen in Noordbarge en ons overleg met de gemeente Emmen.

Daarbij sprak ik de wens uit dat het jaar 2006 van de daden zou worden na al het overleg.

Meteen in de eerste week van het jaar is de jeu de boule baan aangelegd op de brink tegenover de Cloeckshof aan de Noordbargerstraat. Nu het mooier weer is geworden kunnen we daar gebruik van gaan maken.

Inmiddels is het fietspad bij de afslag Ten Cate opnieuw aangelegd en het is nu netter, duidelijker en ook wel veiliger geworden. Het ziet er goed uit en de nieuwe afslag wordt gebruikt.

Het monument ter herdenking van de bevrijding van Noordbarge en Emmen op 10 april 1945 is opnieuw geplaatst tegenover de Cloeckshof. Op 10 april heeft daar de 61ste herdenking plaats gevonden onder grote belangstelling. Op een passende wijze vond dit plaats met de Wapenbroeders uit Emmen. Op een gedenkwaardige plaats staat nu een mooi en passend monument.

Op de 22ste april was er de uitzending van Hemmeltied uit Noordbarge.

Een zeer geslaagde bijeenkomst met veel bezoekers. Zang van ons eigen Noordbarger koor en bijdragen van veel inwoners van Noordbarge.

Dank aan alle deelnemers.

In de middag had de Historische Commissie een inloopdag georganiseerd met een spreker over de Boermarke van Noord- en Zuidbarge. Er was veel belangstelling en de heer Minderhoud heeft op goede wijze verteld over de mores van toen.

Bij het verschijnen van dit programmaboekje voor het Stoetbakken zal ook de onderdoorgang voor voetgangers langs het Oranjekanaal bij de Ermerweg gereed zijn. Na vele jaren van overleg met de gemeente is het thans mogelijk voor schoolgaande kinderen om ’s morgens veilig de Ermerweg te kruisen.

Met het bestuur hebben we ongeveer maandelijks vergaderd, de stemming is super en activiteiten worden uitgevoerd. Aan het einde van het jaar was er het carbidschieten, met Pasen hebben we met veel inwoners weer het neut schiet’n beoefend met de noten van Annechienes Braam.

Nu is het weer tijd voor de Stoetbakkenloop op 9 juni en ons Stoetbakkenfeest op zaterdag 10 juni. Het belooft weer een mooi spektakel te worden, met een waardige strijd om de Noordbargerbokaal.

In dit programma vindt U naast informatie over het Stoetbakken ook

verslagen van bijzondere gebeurtenissen en nieuwe activiteiten zoals

het Zomeravondconcert op vrijdag 7 juli 2006 met het Shantykoor

‘De Jongbloedvaarders’ uit Sleen.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge wenst alle inwoners en bezoekers een sportieve Stoetbakkenloop en een mooi feest toe.

Onno te Nuyl  

terug


Stoetbakkendag 10 juni 2006

Programma:
7.00 Herauten wekken de bevolking
7.30 Ontbijt voor de medewerkers
8.00 Begin broodverkoop
8.30 Ontbijt voor de inwoners van Noordbarge
10.00 Opening Onno te Nuyl
10.15 Optreden poppentheater Ronzebons
11.00 Nogmaals optreden poppentheater Ronzebons
11.30 Broodbakken door en voor kinderen
11.30 Optreden Noordbargerkoor
12.00 Looporkest de ölietappers
12.30 Optreden poppentheater Ronzebons
13.00 Looporkest de ölietappers
13.30 Spelletjes
14.30 Looporkest de ölietappers
14.45 Vervolg spelletjes
15.30 - 15.45 Einde spelletjes + prijsuitreiking
17.00 Einde stoetbakkendag + opruimen
Verder kunnen de kinderen weer genieten van de daaimolen, geschminkt worden en kinderen tot 15 jaar op het springkussen!
Dit is allemaal gratis!
Roelof Steenbergen zal ons weer op de hoogte houden van de evenementen!
De evaluatie van Stoetbakken is op 14 juni om 19.30 uur in de Boerderij.

terug


Bericht van de Kaartclub

A. Braam 103848
I. Kiers 107973
J. de Boer 102065
T. de Boer 101892
W. Jonkers 102407
J. Jonkers 101892
G. Aalderink 102576
N. Leyten 102325
J. vd Berg 103336
R. Prummel 76758 6x
Geert Schutrups 92849 20x
J. Hemel 100359
A. Hollander 100982
G. Schulte 100020
E. Blaauw 106753
H. Nijenbrinks 102741
L. Regtop 104173
Gienus Schutrups 93600
C. Boelen 86083 19x
A. ter Meulen 41654 10x
G. ter Meulen 38155 10x
Nienhuis 32856 7x

De prijzen zijn als volgt verdeeld.
1 Irma 107973
2 Ep 106753
3 Lukas 104173

De aanmoedigingsprijs is voor Gonnie met 10020 punten
Onze kaartavonden zijn eerst weer afgelopen, Jan en ik doen het met plezier.
Hopen dat jullie het ook leuk hebben gevonden. Nu maar hopen dat we een fijne zomer tegemoet gaan met lekker vakantieweer!
We hebben 29 keer gespeeld, de punten zijn berekend over 22 avonden.
Weer bedankt voor het vertrouwen in ons gesteld.
We zouden graag 5 september weer beginnen.
Plezierige zomer gewenst en tot dan!

Jan en Tini de Boer

terug


Eier zuken en neutienschieten

Op Tweede Paasdag 2006 waren er rond de boerderij wel vijftig gekleurde eieren door de paashaas verstopt. Met mandjes en emmers stonden de kinderen op het startsein te wachten. Daarna werd er flink gezocht en ieder vond wel ergens een ei.

En….. in deze zoekwedstrijd was voor iedereen een prijs: een paashaas.

De kinderen konden toen neutienschieten Een cirkel op de grond, noten erin en vanachter een streep gooien met een kogel. Elke noot die je uit de cirkel gooide mocht je houden.

Een mooie voorbereiding op het echte neutienschieten.

’t Was gezellig om zo met veel Noordbargers, jong en oud, bezig te zijn op deze Tweede Paasmorgen.

terug


Historische Commissie

DONATEUR WORDEN

De Historische Commissie van Plaatselijk Belang Noordbarge heeft als doel zoveel mogelijk van de historie van Noordbarge vast te leggen, te bewaren en toegankelijk te maken voor anderen.

De leden van de Historische Commissie houden daartoe interviews met (oud)bewoners, verzamelen foto’s en oude kaarten, doen genealogisch onderzoek naar families en hun geschiedenis, verzamelen gegevens over de vergane en bestaande boerderijen en bebouwingen, doen onder zoek naar veldnamen enzovoort.

De Historische Commissie is voornemens om gegevens te vermelden op de website van Noordbarge www.noordbarge.info , gaat inloopdagen organiseren om contact te houden met belangstellenden, gaat een Nieuwsbrief uitgeven waarin de laatste wetenswaardigheden worden vermeld en overweegt één of meerdere boeken te gaan publiceren over Noordbarge met haar straten, boerderijen, verhalen en geschiedenis.

U kunt donateur worden en daarmee de werkzaamheden van de Historische Commissie ondersteunen.

De bijdrage bedraagt € 10.- per jaar, meer mag ook, U ontvangt daarvoor

vervolgens het programma van de Historische Commissie en onze Nieuwsbrief.

U wordt donateur door het overmaken van Uw bijdrage op rekeningnummer 502842180 van Plaatselijk Belang Noordbarge onder vermelding van

”Donateur HC, naam, adres en woonplaats”.

Harrie Gerrits

Voorzitter Historische Commissie

U kunt ook al vast de onderstaande strook inleveren bij één van de leden van de Historische Commissie.

Naam……………………………… Adres…………………………………………........

Meldt zich aan als donateur van de Historische Commissie

van Plaatselijk Belang Noordbarge en zal € 10,- of meer overmaken

op rekeningnummer 502842180.

terug


10 juni de dorpsspelen in een iets andere opzet

Ja, U leest het goed, beste Noordbargers, we komen als spelencommissie met een iets andere opzet van spelletjes op, bij en rond de brink tijdens ons jaarlijkse “Stoetbak-feest”.

Door diverse oorzaken en omstandigheden lukte het niet meer, om aan beide kanten van het Oranjekanaal een team van spelers in de been te krijgen. Maar toch waren de mensen, die de kar gaan trekken voor het randgebeuren bij Stoetbakken, het er unaniem over eens: Bij het jaarlijkse feest rond de stoet-bakoven hoort gespeeld te worden. Zo niet, dan missen wij als Noordbargers ons jaarlijkse feest.

Maar wij doen ook dit jaar natuurlijk wel weer een beroep op de Noordbarger bevolking, want wij als organisatoren kunnen niet alleen maar spelletjes doen.

De bedoeling van dit jaar:

Er staan enkele speeltoestellen klaar, waar op gewerkt kan worden.

Als eerste noem ik de waterbak, met de zes meter lange paal erover.

Op deze paal mogen zich twee mensen aandienen om te gaan zakslaan. Iedereen uit Noordbarge mag mee doen, dames, en heren en ongeacht hun leeftijd. Die gene, die de ander met de zak in het water slaat is op dit moment winnaar. Maar elke ander mag zich dan bij de organisatie melden om deze winnaar te verslaan. En zo blijft er steeds één iemand staan als winnaar. Iemand die er afgeslagen wordt, mag later rustig nog eens weer meedoen. Als wij om ongeveer half vier zeggen:STOP, wordt er gekeken wie de laatste winnaar was, en deze krijgt dan een lekkere grote taart. Het gaat er dus om, om tenslotte als winnaar van de taart uit de bus te komen. En je mag steeds die gene, die op dat moment de winnaar is, uitdagen.

Op precies dezelfde manier gaan we voor tweetallen een heel bijzonder raceparcours afleggen. Dit gebeurt in, ook weer heel aparte racewagens. Maar hier wordt de tijd genoteerd, en ieder ander tweetal mag proberen die tijd te verbeteren. Ook hiervoor staat aan het eind weer een lekkere dikke taart te wachten.

Dan gaan we de kinderen van de lagere school leeftijd laten spijkerbroek hangen. Ook hier wordt weer de tijd opgenomen, en iedereen mag meerdere keren proberen de tijd te verbeteren, want aan het eind staat er voor het kind, dat het langste aan een spijkerbroek heeft gehangen, ook een taart te wachten met nog een andere prijs er bij.

Dan is er aan het eind van de dag weer het traditionele stoeltjedansen voor onze 50-plussers. En ook hier staat er voor de winnaar aan het eind een grote taart te wachten.

Om er toch nog een beetje competitie in te krijgen, zijn we in overleg met de volleybalvereniging van Noordbarge. We hopen, dat zij een team van Urk tegen een team van Darp kunnen laten spelen. Maar net als ik hier boven schreef, we zijn nog in overleg.

Beste Noordbargers, we rekenen op Uw medewerking, want zonder de inwoners blijven we natuurlijk nergens. Zullen we er weer een gezellige dag van maken? Wat ons betreft graag.

Namens de organisatie-commissie

R.Steenbergen.

terug


ZOMERAVONDCONCERT IN NOORDBARGE

Plaatselijk Belang Noordbarge organiseert dit jaar wederom een zomeravondconcert.

Het afgelopen jaar was het concert met The Harmony Singers een groot

succes, maar helaas werkte het weer niet mee en moesten we ons terugtrekken in de kantine van het AOC Terra college.

Op vrijdagavond 7 juli 2006 treedt op het Shantykoor

“De Jongbloedvaarders” uit Sleen.

Het concert wordt gegeven op de Brink van Noordbarge bij de Stoetbakoven en begint om 19.30 uur.

Laten we hopen dat de weergoden ons deze keer beter zijn gezind en dat het een mooie warme zomeravond wordt.

terug