activiteiten

Agenda

Oud papier

allerlei

Boerenbruiloft
30-04-2013 Planten Koningslinde
Koninginnedag
:
2012
2011
2010
2009

Fietstocht

2013
2012
2008

Nieuwjaars
bijeenkomst

-2009
-2008
-2007
-2005

Neutschieten

-2015
-2014
-2013
-2012
-2011
-2010

-2009
-2008
-2007
-2005

Kinderreisje

-2008
-2007
-2005

Herdenking
bevrijding

-2015
-2014
-2013
-2012
-2010

Motortoertocht

-2008
-2004

Fietstocht

-2008
-2007

Jaarvergadering

-Naoberpraot 2016
-Naoberpraot 2015
-Naoberpraot 2014
-Naoberpraot 2013
-Naoberpraot 2012
-Naoberpraot 2011
-Naoberpraot 2010
-Naoberpraot 2009
-Naoberpraot 2008
-Naoberpraot 2007
-Naoberpraot 2006
-Naoberpraot 2005
-Naoberpraot 2004
-Naoberpraot 2003

Naoberpraot 2013
Plaatselijk Belang Noordbarge
Emmen
www.noorbarge.info

 

 1. Voorwoord
 2. Agenda
 3. Verslag jaarvergadering
 4. Jaarverslag van de secretaris
 5. SANTA RUN in Noordbarge en Emmen
 6. Heeft u een klacht
 7. SIVO
 8. Oud papier, inloop etc.
 9. Dorpenvoetbal Zuidbarge
 10. Zangkoor Noordbarge
 11. Seniorenweb najaar 2013
 12. Brief Stichting vrienden van hospice ZO Drenthe
 13. Sporten in Noorbarge

 

1.Voorwoord

WELKOM AAN ALLE INWONERS VAN NOORDBARGE !

Zaterdag 3 augustus 2013 om 11 uur, de telefoon gaat. Voorzitter! De stem van een BN’er (Bekende Noordbarger): heb ik vanochtend voor het eerst oud papier aan de weg gezet en is het nu nog niet opgehaald! Wanneer doe je dat? Tja, ik doe het niet en voorlopig wordt het niet opgehaald. In augustus wordt er nooit papier opgehaald. Maar wat nu? Ach, breng het zelf even naar de container aan de Hooggoorns! Ga ik doen!

Maar erger is, ondanks alle inspanningen van Hilde Meringa, dat het toch al twee keer gebeurde dit jaar, dat op zaterdagochtend, voor het ophalen van oud papier, één van de ophalers het laat afweten. We weten wie het waren en zij zullen dit bericht ook wel niet lezen. Maar voor onze trekkerchauffeurs, Jannes, Harrie en Berend en degene die er wel zijn is het onmogelijk om met twee man het papier op te halen. Al degenen die er wel waren, hartelijk dank, aan jullie lag het niet! Laten we zorgvuldig omgaan met de afspraken die we met elkaar maken in het belang van Noordbarge, zonder organisatie kan het niet en zonder jullie ook niet. Soms is er zoveel papier dat het later wordt dan half twaalf, hou hier rekening mee en stop niet halverwege om de laatste dozen aan de achterblijvers over te laten. Hilde heeft de namenlijst met data voor 2014 rondgebracht, noteer je datum!

Hartelijk welkom op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Noordbarge. Ons Noordbarge wordt gemaakt door zijn inwoners, oude en nieuwe en onze jeugd. Met elkaar vormen wij de gemeenschap waarin we willen leven, werken en wonen. Naoberschap is van groot belang zonder dat we elkaar overlopen. De Noordbargers doen graag mee met activiteiten om met elkaar ons Noordbarge levendig te houden.

Plaatselijk Belang Noordbarge is een vereniging van de inwoners van Noordbarge. Aan de ene kant wil het bestuur samen met inwoners zorgen voor activiteiten in ons dorp en aan de andere kant zijn wij gesprekspartner met de gemeente. Voorop staat dat we met elkaar moeten zorgen voor de leefbaarheid in Noordbarge.

Het afgelopen verenigingsjaar is weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd. Bijzonder was het Stoetbakken voor de 30ste keer met alle festiviteiten daarom heen. Fantastisch! Dank!

U woont wel heel bijzonder in Noordbarge. Bijzonder wonen in Noordbarge kan alleen maar als we allemaal samen meedoen aan de leefbaarheid in Noordbarge en de oude naoberschap in ere houden.
Meedoen met elkaar in Noordbarge is het belangrijkste wat ons voor ogen moet staan om ons mooie dorp leefbaar te houden. Gelukkig is (bijna) iedereen in Noordbarge lid van Plaatselijk Belang. Kent iedereen zijn buren en de buren daarnaast? Doen we wel eens samen mee aan een activiteit in Noordbarge? Nodig bestuursleden eens uit op de koffie, hé gezellig.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Noordbarge hoopt U allemaal te ontmoeten op de jaarvergadering op vrijdagavond 15 november 2013 of een volgende bijeenkomst of feest in Noordbarge.

Onno te Nuyl
Voorzitter Plaatselijk Belang Noordbarge

2.Agenda

AGENDA JAARVERGADERING NOORDBARGE
op vrijdag 15 november 2013.
Aanvang 19.30 uur.
In het AOC Terra aan de Huizingsbrinkweg.

- Opening door de voorzitter.
- Verslag jaarvergadering 16 november 2012, zie deze Naoberpraot.
- Jaarverslag secretaris 2012 – 2013, zie deze Naoberpraot.
- Resultaten 2012 – 2013, wordt uitgedeeld.
- Verslag van de kascommissie.
- Decharge penningmeester en bestuur.
- Benoemen kascommissie.
- Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar is: Carolien Zwarts
Het bestuur stelt voor als lid te benoemen: wordt bekend gemaakt.

- Pauze 20.30 tot 21.00 uur
- Optreden van onze BN’er Ineke de Jong met haar programma in het Drents en wijnproeven en uitleg door onze BN’er Geert Koffeman
- Sluiting om ongeveer 22.30 uur
Het bestuur wil graag het ledenbestand digitaliseren:
Stuur een e-mail aan Janneke Luikens met je naam en e-mail adres.

3.Verslag jaarvergadering

klik hier

4.Jaarverslag van de secretaris

Het Bestuur van Plaatselijk Belang vergaderde dit jaar 6x. Tijdens de vergaderingen
kwamen tal van zaken aan de orde, bv Emmen Revisited en uiteraard het “plan centrumvernieuwing”. Deze zaken die in de gemeente Emmen spelen worden op de bestuursvergaderingen besproken,omdat plaatselijk belang Noordbarge een EOP is. (Erkende Overleg Partner)
De gemeente betrekt het Bestuur bij zaken die in Emmen spelen waarbij wij proberen tijdens de bijeenkomsten de belangen van de Noordbargers te behartigen.
Over Emmen Revisited het volgende: voor Noordbarge speelt momenteel het verbeteren van het overleg met de gemeente en de verhuizing van het AOC Terra.

Op 25 april heeft het college een formeel werkbezoek afgelegd aan Noordbarge.

Ter gelegenheid van de kroning van Koning Willem Alexander is een koningslinde geplant op de hoek van de Nieuw-Amsterdamsestraat en de Ermerweg.

Verder bereiden we de jaarlijks terugkerende activiteiten voor. Dat begint met de nieuwjaarsbijeenkomst in januari welke overigens goed bezocht werd, vervolgens het neuties schiet’n met Pasen met een goede opkomst.

En in juni de stoetbakkendag.
De opkomst bij de Stoetbakkendag was erg hoog, het was een doorslaand succes! Met grote dank aan de zeer actieve stoetbakken commissie die de Stoetbakkendag een nieuwe impuls heeft gegeven.
Ook het weer hielp dit jaar mee tijdens deze 30ste editie.

Tenslotte de jaarvergadering in november. De overige activiteiten in Noordbarge worden door andere vrijwilligers gedaan zoals het zangkoor, fietscommissie, de klaverjasclub, de historische commissie die overigens erg actief is en de organisatie van de motortoertocht in september. Door al deze activiteiten kunnen we gelukkig vaststellen dat de sociale verbondenheid nog steeds erg groot is bij de Noordbargers.

Al met al kunnen we weer terugkijken op een wederom geslaagd jaar!

Piet Rabouw, secretaris

5.SANTA RUN in Noordbarge en Emmen

Een nieuw fenomeen komt ook naar Emmen en Noordbarge. U kent het vast! Allemaal Kerstmannen en Kerstvrouwen die gezamenlijk lopen en rennen met hun Kerstkinderen voor een goed doel.
Zie: http://emmen.rotarysantarun.nl/ 

Als Noordbarge willen we graag meedoen! Dat kan ieder voor zich. Maar het is aardiger om als Noordbarge te gaan. Vanaf Ten Cate met de Rolls Royce en de paardentram naar het centrum.
Wie helpt ons mee organiseren en uitvoeren. Meld je aan bij een bestuurslid of stuur een e-mail naar de voorzitter tenuyl@wxs.nl 
Zaterdagochtend 21 december 2013 kunnen we er gezamenlijk iets moois van maken. Geef je op, meld je aan en doe mee met de Santa Run.

6.Heeft u een klacht

Heeft u een melding of vraag aan de gemeente over de openbare ruimte, zoals over uw straat, het plantsoen bij u in de buurt, speelvoorzieningen, openbaar groen, verkeerslichten, parkeerautomaten, vervuiling openbare wegen, bruggen en tunnels, graffiti en gladheid-bestrijding. Dan kunt u uw vraag of melding kwijt bij de gemeente Emmen. Ook voor aanhoudende overlast, zoals drugsgebruik, dealen, lastige buren of (hang)jongeren kunt u contact opnemen, zelfs als u overlast heeft van dieren die in de vrije natuur leven.
Bel dan de gemeente Emmen nummer 14 0591 of via www.emmen.nl

Storingen:
• Storingen openbare straatverlichting 14 0591
• Storingen gas en elektriciteit 0800 33 66 112
• Storingen kabeltelevisie 0800 03 40
• Storingen watervoorziening 0592 85 45 45
• Meldingen reiniging Area Reiniging 0900 234 55 55

Direct hulp nodig?
Ondervindt u acute overlast waarbij u direct hulp nodig heeft, dan kunt u de politie bellen, telefoonnummer: (0900) 8844.

Blad in de herfst
De herfst is weer begonnen en op diverse plaatsen begint het blad van de bomen te vallen. De gemeente Emmen wil net als u het gemeenteblad opruimen.

EMCO is in Noordbarge verantwoordelijk voor het opruimen van het blad. Wekelijks komt EMCO vegen en opruimen. Het blad kunt u in het openbaar gebied vegen. Dit mag in de berm of in het gemeente gazon. Ook mag het blad in de groene container. Daarnaast is het mogelijk om onbeperkt tuinafval (waaronder blad) kosteloos naar de Milieustraat van Area Reiniging te brengen.

7.SIVO

Beste bewoner,

Het SIVO dansfestival in Odoorn op zoek naar enthousiaste gastgezinnen in Noordbarge. Om komend jaar een dansgroep onderdak te bieden in augustus. Wilt u graag in aanraking komen met andere culturen, bent u geïnteresseerd in dansen van over de hele wereld. Dan is dit uw kans!

Het SIVO festival is een folkloristisch dansfestival. Dansgroepen vanuit de hele wereld komen hun cultuur hier vertegenwoordigen door middel van dans. U kunt u kennis maken met verschillende culturen en tradities . Afgelopen jaar waren er onder andere groepen uit Mexico, Rusland, Taiwan, Brazilië, Frankrijk en Roemenië.

Sinds enkele jaren zijn er niet veel gastgezinnen meer in Noordbarge. Afgelopen jaar was er nog maar één gezin over. Daar willen we nu graag iets aan doen. U kunt SIVO op een unieke manier beleven door gasten bij u thuis te ontvangen. Hierdoor leert u elkaar goed kennen en ontstaan er misschien wel vriendschappen voor het leven of houdt u er een leuk vakantieadresje aan over. Dus heeft u 1 of 2 slaapplaatsen ter beschikking in de week van 28 juli tot 4 augustus 2014 dan kunt u zich nu al opgeven. De gasten zullen heen en terug gebracht worden met een bus, op die manier kunt u volop van het festival genieten.

SIVO draait volledig op vrijwilligers. Ook gastgezinnen doen mee op vrijwillige basis en krijgen geen kosten vergoeding. U ontvangt wel een passe-partout (waarde €30,- pp) waarmee u (en uw gezin) de gehele week gratis het festival in Odoorn kunnen bezoeken plus een speciale toegangskaart voor het dansgala van uw gasten.

Mocht u enthousiast zijn geworden en graag gastgezin willen worden dan kunt u zich vanaf nu opgeven bij de familie Boonstra, wim.boonstra@home.nl,  0591633467 of kom langs op Zuideind 11. Zij zijn ook al vaker gastgezin geweest dus kunnen u hier meer over vertellen. Wilt u meer informatie wil over het festival kijk dan op de site: www.sivofestival.nl

Wij hopen u enthousiast te hebben gemaakt!

Wim en Sisca Boonstra

8.Oud papier, inloop etc.

Oud papier

Het inzamelen van oud papier elke 1ste zaterdag van de maand, is onze belangrijkste bron van inkomsten. We zijn daarbij volledig afhankelijk van vrijwilligers. Gelukkig helpen al veel Noordbargers mee maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. We zoeken daarom meer buurtgenoten die zich één zaterdagochtend per jaar, volgens vooraf opgesteld rooster, hiervoor in willen zetten. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Hilde Meringa (Bargerkampenweg 21, tel: 616328). Verder verzoeken wij u om papier niet los maar zoveel mogelijk in dozen of met touw vastgebonden aan straat te zetten. Absoluut niet in plastic zakken. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. In de maand augustus wordt geen papier opgehaald.

Soms is er zoveel papier dat het later wordt dan half twaalf, hou hier rekening mee en stop niet halverwege om de laatste dozen aan de achterblijvers over te laten. Hilde heeft de namenlijst met data voor 2014 rondgebracht, noteer je datum!

Contributie 2014

Wij komen binnenkort bij u een nota brengen voor de contributie. Anders dan vroeger staan we vaker voor een gesloten deur wegens uw werkzaamheden, familiebezoek of vakantie. Wij zullen dan de nota bij u achterlaten met het verzoek de contributie per bank/giro over te maken op rekening 50.28.42.180 t.n.v. Plaatselijk Belang Noordbarge.
Het bestuur wil graag het ledenbestand digitaliseren:
Stuur een e-mail aan Janneke Luikens met je naam en e-mail adres.

Inloop bij Ten Cate

Iedere eerste zaterdag van de maand (na het papierophalen, maar ook in augustus) is er een inloop bij Ten Cate voor alle Noordbargers. Dan is er gelegenheid van 17.00 tot 19.00 uur om met elkaar de laatste nieuwtjes te bespreken. Opgave is niet nodig, kom gewoon voor deze gezellige en ontspannen ontmoeting met Noordbargers.

9.Dorpenvoetbal Zuidbarge

Ook dit jaar heeft het voetbal team Noordbarge weer meegedaan met het dorpenvoetbaltoernooi. Het vond dit jaar plaats in het naastgelegen dorp Zuidbarge en was weer een zeer geslaagde mooie dag! We waren ingedeeld in poule 2 en onze tegenstanders waren Westenesch, Noord-Sleen, Zuidbarge en Achterste Erm.
De eerste twee wedstrijden tegen Westenesch en Achterste Erm werden ruim gewonnen en daarna was het tijd voor de derby tegen Zuidbarge. Beide teams waren aan elkaar gewaagd en het werd een zwaarbevochten 0-0. De laatste wedstrijd in de poule tegen Noord-Sleen zou er om spannen wie de groepswinnaar zou worden want Noord-Sleen had alle voorgaande wedstrijden gewonnen.
Voorzitter van plaatselijk belang Noordbarge, Onno te Nuyl was de zenuwen niet de baas en ging naar huis. Echter beloofde hij dat wanneer wij de finale zouden halen, hij terug zou komen om ons in de finale aan te moedigen. Door het vertrek van de voorzitter was de druk van de schouders van team Noordbarge gevallen en werd er in een mooie wedstrijd met 3-0 van Noord-Sleen gewonnen wat betekende dat we in de finale stonden!
Nadat ook de wedstrijden in poule 1 waren afgelopen werd duidelijk dat we tegen de kampioen van vorig jaar, Loeksham, misschien beter bekend als Wilhelmsoord de finale moesten spelen. De voorzitter werd gebeld met het goede nieuws en werd verzocht om haast te maken om maar geen minuut te hoeven missen van de finale.
De finale werd helaas een teleurstelling voor ons. Door het sterke team van Loeksham werd goed gevoetbald waardoor we steeds verder terug werden gedrukt en met man en macht moesten verdedigen. Door een klein onoplettendheidje kreeg Loeksham de kans om vanaf de 16 op doel te schieten en het was raak. Noordbarge zette nog eens alle zeilen bij en probeerde met een extra spits toch nog gelijk te maken. Dit leek nog bijna het geval maar na een goede redding van de keeper van Loeksham, werd de bal snel weer in het spel gebracht en wist Loeksham door een snelle counter de 2-0 op het scorebord te zetten en was de wedstrijd gespeeld.
Loeksham voor het tweede jaar op rij kampioen en Noordbarge met lege handen. Toch kunnen we met elkaar als Noordbarge terug kijken op een mooie dag en we zullen volgend jaar proberen om de beker mee te nemen uit Erm waar het toernooi volgend jaar zal plaats vinden.

10.Zangkoor Noordbarge

KOMT ALLEN TEZAMEN

op zondagmorgen 15 december a.s. bij ons kerstconcert
in de school van AOC Terra aan de Huizingsbrinkweg.
Deze keer ook een optreden van een kinderkoor.
Het begint om 11.00 uur tot. ........... Entree 5 euro dit is inclusief
koffie met koek, kaarten verkrijgbaar bij het bestuur.

Ook alvast in de agenda noteren s.v.p.

Zaterdag 8 maart 2014
Onze jaarlijkse feestavond met weer een grote verloting

En natuurlijk vrijdag 13 juni 2014 zomeravondconcert

Jan Meringa , Bargerkampenweg 21 tel. 616328
Aukje van Delden, Noordbargerstraat 12 tel. 659173
Lientje Weggemans, Kruisstraat 5 tel. 617071
Hennie Jeuring, Scheperstraat 10 tel. 610328

11.Seniorenweb najaar 2013

SeniorWeb: Veel vraag naar cursussen op tablets ( iPad en Android)

Tablets (nu ook een vervolgcursus)
Het afgelopen voorjaar heeft SeniorWeb Zuid-Oost Drenthe voor de eerste keer een aantal cursussen met tablets verzorgd, zowel voor de iPad (Apple) als voor Android (Google).
Windows 8
Ook hiervoor kunt u bij SeniorWeb terecht. De cursussen bestaan uit 8 lessen; er wordt ook aandacht besteed aan Internet en E-mail.
Overige cursussen en workshops
Natuurlijk kunt u zoals vanouds bij SeniorWeb voor allerlei andere computercursussen terecht.
Denk hierbij aan Basis- en Vervolgcursussen voor Windows 7 en Windows 8, Internet en email, Fotobewerking en Sociale Media zoals Twitter en Facebook. Ook Skypen kunt u bij SenorWeb leren.

Inloopmiddagen voor gerichte computervragen
Wij organiseren in principe op de laatste woensdag van de maand van 14:00-16:00 uur een (inloop)spreekuur in ons leercentrum aan de Holtingerhof (Bargeres Emmen). U kunt daar naar toe komen met een gerichte vraag en dan proberen wij u daarbij persoonlijk te helpen.
In het najaar 2013 zijn er middagen gepland, 27 november en 18 december. Om teleurstellingen te voorkomen raden wij u aan van te voren uw bezoek (telefonisch)te melden bij het cursussecretariaat.

Informatie en inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen met:
Het cursussecretariaat/Geert Huitema: 0591 851 707 of 06 3020 5277, of bij geen gehoor met
Olga Vermeulen: 0591 513 709 (graag tussen 17:00 en 18:00 uur)
Emailadres: secretariaatzodrenthe@swleercentra.nl

Zie voor nadere cursusinformatie en bezoekadressen onze website:
http://emmen.seniorweb.nl 

12.Brief Stichting vrienden van hospice ZO Drenthe

klik hier

13.Sporten in Noorbarge

Lekker sportief bezig zijn en dat dicht in de buurt?
Het kan in NOORDBARGE.
Voor: dames en heren.
Dinsdagavond van 19.30 tot 20.30 uur wordt er gevolleybald in AOC Terra
aan de Huizingsbrinkweg.
Lekker sportief de herfst en winter door voor € 30,-- per vier maanden.
Voor meer informatie: tel. 858724


Terug